Poutní kláštery Rumunska

7. květen 2009

Přes desetiletí ateistické propagandy Rumunsko zůstává pravoslavnou zemí. Po smrti diktátora Ceausesca, který křesťanství v této zemi potlačoval všemožnými způsoby, došlo na začátku 90. let k vzedmutí zájmu o tradice i věci náboženské víry. Svatostánky se naplnily lidmi a byla obnovena či nově vystavěna řada kostelů.

Důležitou součástí rumunského pravoslaví jsou i kláštery, do nichž vstupují lidé s nejsilnějším duchovním povoláním. Snad proto, že lesní hvozdy a odlehlá zákoutí Karpat poskytují ideální podmínky pro rozvíjení života modlitby a kontemplace, naprostá většina z nich se nachází v hornatých oblastech země. Pokud zavítáte do rumunské Bukovin, můžete například poznat kláštery Sihastria, Sihla nebo Agapia. Všechny tři leží blízko sebe, a proto není problém propojit jejich návštěvu s pěší túrou.

Do klášterů vstupují lidé s nejsilnějším duchovním povoláním

V pravoslavném komplexu Sihastria je možné nahlédnout do klášterní cely mnicha Kleofáše, jenž si už za svého života získal pověst svatého muže. Po několika kilometrech lesní cesty pak vystoupáte do Sihly, kterou během srpna navštěvují tisíce poutníků. Je tomu tak nejen proto, že pravoslavní křesťané v té době slaví svátek Bogorodice Panny Marie, ale taktéž z důvodu, že se v lese nedaleko kláštera nachází skalní komplex, v němž se v minulosti skrývala svatá Theodora - místní poustevnice uprchnuvší do hlubokých hvozdů před tureckými nájezdníky. Pouť mezi svatými místy pak lze po sestupu do údolí zakončit v Agapii, bytelném klášterním komplexu, kde se mimo jiné nachází dílny, ve kterých řeholnice vytvářejí převážně vkusné náboženské artefakty.

Poutnice na cestě ke klášteru Sihla
autor: Petr Slinták
Spustit audio