Potvrzený zdroj kosmického záření

Snímek pozůstatku supernovy SN1987A pořízený Herschelovým dalekohledem
Snímek pozůstatku supernovy SN1987A pořízený Herschelovým dalekohledem

Nová studie potvrdila to, co astronomové už delší dobu předpokládali: zdrojem kosmického záření jsou supernovy.

Kosmické záření tvoří proudy vysoce energetických subatomických částic, které na Zemi dopadají ze všech směrů. Asi 90 % z nich jsou protony, zbytek tvoří jádra jiných prvků a elektrony. Během cest po galaxiích tyto částice odklánějí magnetická pole vesmírných těles, takže je nemožné přímo vystopovat jejich zdroj. Astronomové tak zatím pouze předpokládali, že kosmické záření vzniká při explozích supernov. Tuto teorii nyní – po více než sto letech od objevu kosmického záření - potvrdil tým vědců, který zpracovával data z kosmické observatoře Fermi (Fermi Gamma-ray Space Telescope).

Ta se týkala dvou jasných supernov IC 443 a W44, které se rozpínají v chladných a hustých oblacích mezihvězdného plynu. Při jeho srážkách s vysoce energetickými částicemi se uvolňuje gama záření, které magnetické pole neovlivňuje. Jeho analýzou vědci pak zjistili, že zdrojem kosmického záření jsou skutečně supernovy.

Zdroj: NASA