Potřebuje česká společnost důkaz, že byl Masaryk Habsburk?

10. únor 2017

Kdo byl biologickým otcem prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka? Máme důvod pochybovat, že byl synem kočího z Hodonína? Stojí dnes za to mít vědecky dokázanou jistotu o Masarykově původu, nebo leží odkaz prvního československého prezidenta někde úplně jinde?

„Otcem TGM mohl být Nathan Redlich, podnikatel židovského původu z Hodonínska, další hypotézou je, že to mohl být císař Franz Josef,“ uvedl v pořadu Pro a proti dokumentarista České televize David Vondráček. Připomněl, že je zjištěno, že v době početí TGM se císař zdržoval v oblasti Hodonínska, kde žila Masarykova matka.

„Masaryk byl vyloučen ze všech gymnázií v Brně, během 14 dnů se ale ocitá ve Vídni na nejprestižnějším akademickém gymnáziu, kde jsou jeho spolužáky budoucí ministři a přední advokáti,“ upozornil dokumentarista.


S předním českým genetikem máme vzorky Masarykovy DNA, zároveň máme k dispozici krev Františka Ferdinanda d'Este, synovce Franze Josefa. Během deseti dnů bychom mohli vyvrátit nebo potvrdit, jestli je Tomáš Garrigue Masaryk Habsburk… DNA předků může zjišťovat nejen osoba blízká, ale kdokoli v přímé linii. Pravnučka TGM, paní Charlotta Kotíková z USA projevila přání, abychom DNA nezkoumali, a my jsme to respektovali. David Vondráček

Podle něj je také zvláštní nejen to, že se mladý Masaryk pohybuje v těchto kruzích, ale bere zároveň velké peníze. „Jeho plat jako vychovatele dětí z bohatých rodin byl 120 zlatých, zatímco profesor na vysoké škole bral 100 zlatých.“ Bylo by sice možné provést srovnávací testy DNA, ale s jejich provedením Masarykova pravnučka nesouhlasí.

„Ještě požádáme paní Charlotte Kotíkovou, že bychom test udělali jen pro ni, a výsledek by mohla zveřejnit, nebo nemusela… Doufejme, že za padesát nebo 100 let to třeba někdo odhalí,“ shrnul Vondráček.

Historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky soudí, že znát Masarykův původ není pro něj i pro řadu dalších lidí důležité.

„Kolem celé té věci se vyrojilo tolik emocí, že přidávat další do už tak přetopeného kotle emocí, jakým je současná česká společnost, není z mého pohledu účelné,“ vyjádřil své přesvědčení historik.


Zabývejme se odkazem a postavou TGM. Jeho původ je jen třešničkou na dortu... Náš důraz se v poslední době soustředí na nepodstatné věci. V době, která je velmi silně postižena krizí demokracie, je dobré se vracet k myšlenkám, které demokracii utvářely.Jaroslav Šebek

Konstatoval, že můžeme klidně rozvíjet tyto často fantaskní teorie. „Ale pro mě je důležité to, že u Masaryka převážily geny na straně matky. Právě jeho odpor vůči svému otci není nic tak zvláštního, když vezmeme, jak byl Masaryk silně intelektuálně zaměřený, a v otci má proti sobě jakousi tupou autoritu.“

Historik ale připouští, že určité důkazy je třeba brát vážně. „Třeba hypotézu o náhlém Masarykově kariérním růstu, ale více by se mi líbila možnost vlivu právě ze strany Nathana Redlicha - člověka, který měl k Masarykovi blíž, jako někdo z Hodonínska, a který také neměl nezanedbatelný vliv... Navíc sám Masaryk se později pokoušel podporovat syna Nathana Redlicha.“

„Obávám se ale, že by se výsledků testů DNA mohly chopit různé extrémistické skupiny, které by samozřejmě pak mohly argumentovat i hodně politicky,“ varoval Jaroslav Šebek.

autoři: pdu , oci
Spustit audio