Potlačil Pinochet demokracii v Chile, nebo zabránil nástupu ještě horšího režimu?

21. prosinec 2015
Chilský generál Augusto Pinochet

Jistý muž v chilském rádiu do zdrcujících detailů popsal, jak se podílel na likvidaci odpůrců režimu Augusta Pinocheta. Od smrti bývalého diktátora uplynulo devět let, ale jeho odkaz nepřestává Chile rozdělovat. Může z něj plynout i poučení pro další latinskoamerické režimy?

„Pinocheta hodnotím spíše kladně,“ uvedl v pořadu Pro a proti ředitel Občanského institutu Roman Joch.

Podle něj bylo Chile země, která směřovala ke komunistickému totalitarismu, a to svým převratem Pinochet překazil, byť za strašnou cenu, a nastavil cestu oživení ekonomiky.

„Také jako jeden z mála diktátorů v dějinách se dobrovolně vzdal moci,“ dodal ředitel. Záporné aspekty ale nepopírá. „Byly tam přítomny, včetně vražd až 3000 nevinných lidí.“

Režim Salvadora Allendeho, který Pinochet pučem svrhl, se dostal k moci demokraticky a ústavní cestou. „Začal ale používat praktiky, které už s ochranou základních politických občanských svobod neměly mnoho společného,“ připomněl Joch.

„Allende měl na svědomí organizace bojůvek, které začaly zabírat různé části země, příliv interbrigadistů především z Kuby i celkovou atmosféru zastrašování opozice,“ tvrdí ředitel.

Chile trápily i zásadní ekonomické problémy, zruinovaná ekonomika a hyperinflace. „Za to byla zodpovědná socialistická politika prezidenta Allendeho. Nemyslím si, že by spojené státy byly zodpovědné za špatnou ekonomickou situaci v Chile.

„Spojené státy se nechovaly přátelsky k Allendeho vládě, protože byl radikální socialista, a stal se de facto spojencem Fidela Castra. USA nechtěly, aby se režim castrovského typu objevil v jakékoli další latinskoamerické zemi,“ vysvětlil Roman Joch.


Joch: „Allende měl na svědomí organizace bojůvek, které začaly zabírat různé části země, příliv interbrigadistů především z Kuby i celkovou atmosféru zastrašování opozice... Nesmíme zapomenout na to, že chilský parlament samotný krátce před Pinochetovým převratem vyjádřil naprostý nesouhlas s neústavní vládou prezidenta Allendeho, a vyzval k jeho sesazení.“

Historik Petr Rohel zásadně změnil počty obětí Pinochetova režimu. „Počet mrtvých je podle statistik vyšší: 15405 lidí, 2206 zmizelo beze stopy a 200 tisíc osob emigrovalo.“


Rohel: „Byla tam řada ekonomických neúspěchů, o tom není pochyb. Allende je chtěl řešit referendem a parlamentními volbami i za cenu, že by je prohrál. Pinochet, aby tomu zabránil, provedl vojenský puč, byť na poslední chvíli. A pochybuji, že o tom tajné služby USA nevěděly a nepodporovaly ho.“

„V Chile před Pinochetem byla demokracie, kterou diktátor potlačil,“ prohlásil filozof.

Chile bylo v ekonomické krizi, souhlasí Rohel. „Nelze ale zapomenout, že když Pinochet odcházel, v zemi bylo 33 % velmi chudých. Hospodářská krize trvala i za vlády diktátora.“

To, že v zemi působily malé bojové skupiny, historik připustil.

„Jejich vliv je ale sporný. Na druhé straně ale Spojené státy usilovaly o to se Allendeho vlády zbavit, a připravovalo se vojenské spiknutí,“ domnívá se Rohel.

Ten je přesvědčen, že právě Joch nebere v úvahu tyto zahraniční vlivy. „Například pevné rozhodnutí vlády Spojených států už před volbami, při kterých byl Allende zvolen, pokud možno této vládě zabránit.“

Historik se opírá o historické údaje. „Je zachycen autentický citát Henryho Kissingera, který říká: jestliže jsou voliči v Chile neodpovědní, my se na to nebudeme dívat, a musíme něco udělat.“

„Ať se díváme na ekonomické, sociální nebo politické problémy jakkoli, je otázka, jestli je můžeme řešit vměšováním,“ kritizoval domnělý podíl USA na nástupu Pinochetova režimu Petr Rohel.