Poprvé s nulovou uhlíkovou stopou přes Atlantik

18. březen 2016

Tak by se dal charakterizovat na červen roku 2016 naplánovaný přelet Atlantického oceánu v hybridním letadle Eraole, které je poháněno pouze sluneční energií a biopalivem.

Za tímto projektem stojí francouzský pilot, jachtař, vědec a podnikatel Raphaël Dinelli a jeho firma Laboratoire Océan Vital, spjatá s využíváním alternativních zdrojů energie. Cílem chystaného přeletu je dokázat, že je možné Atlantik překonat v letadle, které při své cestě zanechá v okolí tzv. nulovou uhlíkovou stopu.

To znamená, že se v atmosféře následkem letu neocitne žádný uhlík, vázaný ve formě atmosférických plynů, který by v něm v nedávné době nebyl. V případě využití solární energie je to jasné, zde samozřejmě bezprostředně nedochází k žádnému spalování uhlovodíků (pokud do bilance nepočítáme proces výroby solárních článků).

Pokud jde o spalování biopaliva, toto palivo vzniklo jako následek fotosyntézy a odčerpání vody a atmosférického oxidu uhličitého z okolí. Při jeho spálení se do atmosféry dostane zpětně jen ten uhlík, který v ní nedávno byl, čili celková “uhlíková” bilance a stopa jsou zde nulové. Typický let z Evropy do New Yorku a zpět je přitom dnes typicky doprovázen uvolněním dvou až tří tun CO2 do atmosféry na osobu.

Velmi lehké letadlo Eraole je výsledkem sedmiletého vývojového úsilí Raphaëla Dinelliho. Má efektivně tvar jakéhosi dvojplošníku bez ocasních směrových křídel. Horní plochy všechny čtyř křídel jsou pokryty polem solárních článků. V noci letadlo odebírá veškerou energii nutnou k pohonu z biopaliva, vytvořeného předtím činností mikroskopických řas.

Letadlo se navíc chová jako částečný kluzák, čímž dochází k úspoře 20% energie nutné k letu. 25% energie k pohonu pochází ze solárních panelů a zbývajících 55% je tedy nutno hradit spalováním biopaliva.

Cesta přes Atlantik v tomto superlehkém letadle bude ovšem značně náročným podnikem pro jeho pilota. Pilotova kabina je velmi stísněná a navíc není hermetizovaná, není v ní možný přetlak, takže v ní bude (v cestovní výšce asi 3000 metrů) k dispozici o 30 procent méně kyslíku, než je běžný fyziologický standard.

Pilot také bude muset řídit letadlo po dobu 60 hodin, a to bez autopilota, při rychlosti kolem 100 kilometrů v hodině. V letadle nebude moci být žádné zbytečné zařízení, z důvodů minimalizace hmotnosti a šetření palivem.


Zdroje: Futurism, Inhabitat, CNN, ScienceAlert, Laboratoire Océan Vital

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio