Polarizované světlo odhalí planety cizích sluncí

18. listopad 2005

Současné teleskopy jsou zatím příliš slabé na to, aby umožnily přímo pozorovat planety u jiných hvězd - a už vůbec ne ty malé, podobné Zemi. Dva indičtí vědci však nyní přišli s novou metodou, která by mohla odhalit vzdálené světy bez ohledu na jejich velikost.

Astronomové již sice objevili více než 150 planet u cizích sluncí - pouze však nepřímými metodami pozorování, které umožňují najít tělesa označovaná jako "horký Jupiter", tedy gigantické plynové planety v těsné blízkosti svého slunce. Sujan Sengupta a Malai Maiti z Indického institutu astrofyziky v Bangalore ale nyní zveřejnili metodu, která využívá průchodu světla atmosférou. Podle jejich tvrzení tak půjde objevovat daleké planety nezávisle na jejich rozměrech. Metoda je připravená ke zveřejnění v odborném časopise Astrophysical Journal. Indičtí astrofyzikové svou metodu založili na skutečnosti, že světlo se při průchodu plynnou atmosférou polarizuje. Díky tomu bude možné i současnými metodami zachytit periodické změny ve vlastnostech světla hvězdy, k nimž dochází vždy, když se planeta ocitne mezi svým sluncem a Zemí.

"Podle mých výpočtů tak půjde detekovat exoplanetu i v případě, že není odhalitelná žádnou jinou současnou metodou," uvedl ve vědeckém časopise New Scientist Sujan Sengupta. Podle něj je přitom jedno, jak je hledané těleso velké, jakou má hmotnost a jak je vzdálené od své hvězdy. "Není to množství polarizovaného světla, ale periodicita v jeho změnách, která signalizuje přítomnost neznámého tělesa," dodal.

Modely detekce cizích planet byly vypracovány již dříve, byly však prakticky nepoužitelné, protože umožňovaly hledání pouze velkých planet přesně kulového tvaru na kruhové oběžné dráze. Takové případy se však ve vesmíru nejspíš vůbec nevyskytují. Naproti tomu metoda indických vědců dovoluje najít i tělesa zploštělá na pólech (což je v důsledku rotace běžný případ) a obíhající po eliptických drahách.

Jiní astronomové však nejsou tak optimističtí. Nevěří, že tento způsob hledání je natolik citlivý, aby umožnil objevit dosud neznámé světy. Připouštějí však, že by mohl být cenným nástrojem studia již nalezených planet u jiných hvězd. Astronomové na Carnegie Institution ve Washingtonu se již chystají prozkoumat novou metodou některá tělesa typu "horký Jupiter".

autor: Jan Novák
Spustit audio

Více z pořadu