Pokutovaná pokrývka hlavy

24. září 2010

Mezi oběma světovými válkami se nemohl ani jeden politik na úrovni velvyslance, ministra či významného obchodního představitele objevit při oficiálním setkání bez cylindru na hlavě, nebo alespoň v ruce. Cylindry bývaly odznakem důstojnosti a nadřazenosti ve společnosti. Avšak tento druh pokrývky hlavy byl při svém zrození terčem kritiky, posměchu, opovržení a trestu.

Dne 26. ledna 1797 přinesly anglické noviny rozhořčený článek, o němž se dlouho diskutovalo. Puritánská Anglie byla pobouřena. Na hlavní londýnské ulici se objevil ctihodný kloboučnický mistr John Heterington s neobvyklou pokrývkou hlavy, jež dosud neměla jméno.

"Včera se po nábřeží procházel pan John Heterington. Měl na hlavě vysokou troubu, vyrobenou z podivně se lesknoucího hedvábí. Na kolemjdoucí to působilo hrozným dojmem. Mnohé ženy při pohledu na tento hrůzný předmět upadaly do mdlob, děti vyděšeně křičely... Jeden mladík, jenž právě vycházel z obchodu s mýdlem, kde byl nakupovat, byl v hrozné tlačenici sražen na zem a při pádu si zlomil ruku... Pan Heterington se proto musel včera zodpovídat ze svého chování panu starostovi, kam byl předveden oddílem ozbrojené policie... Zatčený se bránil tím, že jako kloboučnický mistr má právo předvádět svým londýnským zákazníkům své nejnovější výrobky. Starosta byl jiného mínění, s kloboučníkovým tvrzením nesouhlasil a odsoudil vynálezce lesklé trouby k pokutě 500 liber sterlingů."

Uveřejněný článek místo toho, aby vyvolal odpor a opovržení k lesklé troubě, se stal prakticky mimořádně účinným a neplaceným inzerátem. Mládež z vyšších kruhů si objednávala (možná jenom z protestu proti strnulým anglickým mravům) novou pokrývku hlavy a cylindr se stal odznakem lepší společnosti, snažící se odlišovat od ostatních. Takto důstojně oblékaní Angličané se dostavovali i k mezinárodním jednáním, a proto se stal cylindr nepostradatelným znakem diplomatů.

Význam cylindrů po druhé světové válce prudce poklesl a vynález pana Johna Heteringtona se v politických kruzích prakticky nepoužívá. Zato se stále častěji objevuje na hlavách ženichů z vyšší společnosti, v rukou kouzelníků, na hlavách tanečnic i tanečníků, v divadelních hrách anebo jako součást maškarních kostýmů. Móda je rozmarná, nevysvětlitelná a občas se vrací k tomu, co bývalo dříve. Vrátí se někdy také k Heteringtonovým lesklým troubám?

autor: Jiří Drvota
Spustit audio