Pokud chceme udržet rodinu, netrestejme věřící, kterým se to nepovedlo, podporuje papeže plzeňský biskup

3. říjen 2017

Přes šedesát katolíků z různých zemí adresovalo papeži Františkovi takzvané synovské napomenutí. Upozorňují ho na nebezpečí hereze, odklonu od víry, ke kterému prý jeho nedávné výroky mohou vést. Týkají se to dokumentu Radost lásky (Amoris letitia), který vychází z výsledků celocírkevní diskuze o rodinném životě. Kontroverzní je od počátku vzniku dokumentu pasáž týkající se toho, jak by se měli rozvedení a znovu sezdaní věřící účastnit církevního života.

„O zásadní střet nejde, ale situace je vážná. V církvi vznikly zmatky, a je třeba, aby na to papež reagoval,“ uvedl v pořadu Pro a proti jeden ze signatářů výzvy Petr Dvorák z Filozofického ústavu Akademie věd ČR.

Podle něj papež, i když veden těmi nejlepšími motivy, odchyluje se od učení Jana Pavla II. „Jde zvláště od encykliku Veritatis splendor, kde jsou pasáže, které se zdají být v rozporu s tím, jak je vykládá papež František. Způsob výkladu, ke kterému se přiklání papež, je podle signatářů výzvy nesprávný.“

„Nejsem nějaký odpůrce papeže Františka, naopak celou řadu jeho kroků vítám. Ale těžko vidět kontinuitu tam, kde je spor a jedna nauka odporuje druhé,“ upozornil filozof a teolog.


Pokud připustíme rozvedené nebo znovu sezdané k plnému svátostnému životu, oslabujeme u věřících vědomí nerozlučnosti manželství. Nechceme prohlásit papeže za kacíře, k tomu ani nedochází, chceme jen upozornit na určité mylné interpretace. Petr Dvořák

Ten také vysvětlil princip sporu. „Když se bude udílet svátost míření a svaté přijímání lidem, kteří de facto žijí v cizoložství, tak je objektivně hříšný stav chápán jako něco, v čem Bůh po lidech žádá, aby setrvali.“

„Těmto lidem bych doporučil totéž, co Jan Pavel II. Měli by se zdržet sexuálního styku, tedy konzumování jejich vztahu. Chápu, že je to nepopulární, ale je to jediná možnost.“

To, že vlastní svátostná praxe se v jednotlivých obcích velmi liší, teolog uznal.

„Papež by měl přestat mlčet, k věci se vyjádřit a jednoznačně zaujmout stanovisko, případně svolat komisi kardinálů, aby se vedl dialog,“ žádá Petr Dvořák.

Plzeňský biskup Tomáš Holub považuje celou diskuzi za důkaz hledání toho, jak by se člověk měl potkat s Bohem.

„Riziko je v tom, že je zde představa naprosto neměnného učení, které skončilo Janem Pavlem II., a pak přišla nějaká změna s Františkem. Ale právě v rodinných záležitostech je v církvi krásně vidět vývoj toho, jak se k lidem ve velmi složitých situacích chovat.“


Jestli chceme udržet rodinu jako krásný plod života a společnosti, tak to nemůže být tím, že budeme upevňovat normy, které hrozí těm, kterým se to nepovedlo. Signatáři petice neříkají konkrétně, co papež řekl špatně, ale přetaví text v to, jak mu oni rozumí, a to nazvou možnými herezemi. Obávám se, že signatáři papeži nerozumí. Tomáš Holub

Podle duchovního sám Jan Pavel II. volá po velké vnímavosti k těmto lidem. „Pak Benedikt XVI. jasně řekl, že rozvedení lidé tím, že jejich situace je velmi složitá, nesou část utrpení církve, a jsou tak do značné míry pokladem církve. František na to navazuje s logickou konsekvencí. Jde o kontinuální vývoj.“

„Papež František udělal důležitý krok, protože upozornil, že v oblasti ztroskotaných manželství jsou věci, které jsou objektivně špatné, mohou být ale subjektivně velmi těžko přičitatelné jednotlivci v plné míře.“

Jde o situaci, kdy nemůžeme mluvit o smrtelném hříchu a okolnosti jsou složité. „Proto máme být k tomu vnímaví, protože se nejedná o zákony, ale o konkrétního člověka,“ upozornil biskup.

Nejde o zpochybnění cizoložství jako těžkého hříchu. „My o rozvedených říkáme, že je to objektivně špatně, ale na vnitřní straně, když člověk naslouchá jednotlivci, tak může pochopit, že okolnosti mohou být tak složité, že není možné na vnitřní úrovni mluvit o spáchání těžkého hříchu, a proto je potřeba pomoci.“

„Je to proces tříbení, který není u konce, protože se to zatím biskupové učí. I to patří k církvi, a je to nádherná výzva, která nemluví o tom, že je církev řízena nařízeními a zákazy z Říma, ale že jsme to my, kteří hledají, kudy nás Hospodin chce vést,“ shrnul biskup Tomáš Holub.

autoři: ves , oci
Spustit audio