Podzemní oceán na Plutu?

28. srpen 2015

Odborníci z několika amerických vědeckých institucí prohlásili, že uvnitř Pluta se může skrývat kapalný oceán. Zatím však nebylo možné zjistit, jakou látkou v kapalném stavu je vyplněn ani jak je veliký.

O vrstvách kapalné látky pod povrchem Pluta svědčí zejména pravděpodobné pohyby povrchových struktur na Plutu, které jsou tvořeny mimo jiné zmrzlým dusíkem, zmrzlým oxidem uhličitým nebo zmrzlým metanem.
14. července proletěla ve vzdálenosti 12 500 kilometrů kolem Pluta americká sonda New Horizons a zkoumala velmi podrobně velkou povrchovou strukturu ve tvaru srdce, která dostala prozatímní název Tombaugh Regio. V této oblasti vědci zpozorovali neklamné známky dynamiky a podpovrchové aktivity.

Ledovce tvořené zmrzlým dusíkem případně dalšími zmrzlými plyny byly spatřeny, jak se hromadí během svého pohybu kolem zvýšených povrchových ostrůvků na kraji “srdce”. Do této doby byly podobné ledové povrchové struktury, svědčící o proudění ledu, pozorovány jen na Zemi a na Saturnově měsíci Enceladus. Nikdo si také doposud neuměl představit, že by podobné síly, které působí v pozemském zmrzlém oceánu, mohly formovat povrch tělesa o teplotě pouhých 40 Kelvinů (nad absolutní nulou).

O vrstvách kapalné látky pod povrchem Pluta svědčí zejména pravděpodobné pohyby povrchových struktur na Plutu, které jsou tvořeny mimo jiné zmrzlým dusíkem, oxidem uhličitým nebo metanem

Proudící dusíkový led, hory tvořené pravděpodobně (a velmi nezvykle) tvrdým vodním ledem, vysoké až 3300 metrů, a ploché pláně téměř bez kráterů, tedy relativně nedávno zformované, to vše podporuje hypotézu o vnitřním oceánu, jehož pohyby pohánějí dynamiku ledových struktur na povrchu Pluta. Podle dalších pozorování má Pluto také masivní kamenné jádro, obklopené ledovou obálkou. Uvnitř této obálky však mohou být i podzemní kapalné rezervoáry, ukryté pod mocnými vrstvami ledu. Zatím sice vědci nemají přímé ani nezvratné důkazy o těchto rezervoárech či oceánech, avšak sonda New Horizons bude vysílat další data, pořízená během průletu, ještě asi dalších 15-16 měsíců, takže se můžeme dočkat různých překvapení.

O aktivitě a podzemních zásobách kapaliny na Plutu nedávno promluvili například Richard Binzel z Massachusettského technologického institutu a William McKinnon z Washingtonské univerzity v St. Louis.

Proudící dusíkový led, vysoké hory tvořené tvrdým vodním ledem a ploché pláně téměř bez kráterů, to vše podporuje hypotézu o vnitřním oceánu

Zajímavý je také původ rudého nádechu, které mají některé struktury na povrchu Pluta. Obklopuje ho asi 130 kilometrů vysoké pásmo mlhy, tvořené hlavně metanem. Ultrafialové paprsky Slunce tento metan mění na těžší uhlovodíky, které padají dolů na povrch, následně zmrznou a přispívají tak k jeho rudému zabarvení.

Zdroje: Phys.Org 1, Phys.Org 2, Oceans at MIT, MIT News, Science News, Spaceflight Now

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio