Podle Evropské komise je Česko jednou ze zemí, které postihují ženy za to, že se stanou matkami

12. květen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dítě, matka, rodič

Mateřství v tuzemsku má podle organizace Gender studies největší negativní vliv na míru zaměstnanosti žen.

I když se poslední dobou hodně mluví o pomoci státu při skloubení pracovního a rodinného života, je propad v zaměstnanosti matek dětí mladších šesti let markantní. O celoživotních ekonomických dopadech mateřství se dnes diskutuje v Praze u příležitosti nedělního Mezinárodního dne rodiny.

Jednou z přednášejících je i socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd Radka Dudová, členka komise pro rodinnou politiku při ministerstvu práce a sociálních věcí.

Výživné a ekonomické postavení sólo matek

„Nedochází tam k nějakému narovnání skrze sdílení mezi partnery. Ženy jsou samy na péči i na ekonomické zajištění rodiny. Přitom čelí diskriminaci nejen z titulu, že jsou matky, ale z titulu, že jsou matky samoživitelky,“ říká o situaci matek samoživitelek Radka Dudová.

Byl proveden kvalitativní výzkum se samoživitelkami, které ač by třeba chtěly zůstat se svým dítětem déle doma, jsou nuceny vrátit se do práce z finančních důvodů dříve. Mají k tomu podmínky?

„Hlavní podmínkou je mít zajištěnou kvalitní péči o děti, která bude tak časově nastavená, aby to bylo kompatibilní se zaměstnáním. A to vzhledem k nedostatku míst v mateřských školách, není příliš možné,“ říká Dudová.

Jaké je postavení žen s malými dětmi na českém trhu práce? Jsou vnímány jako zodpovědné osoby s životní zkušeností, které si musí život efektivně zorganizovat nebo před nimi dostávají přednost svobodní bezdětní pracovníci?

Poslechněte si celý rozhovor Českého rozhlasu Plus.

autoři: rkr , bar
Spustit audio