Pocta králi železnému a zlatému

Pohřební korunovační klenoty Přemysla Otakara II.

Píše se 26. srpen L. P. 1278, když v bitvě na Moravském poli umírá český král a moravský markrabě Přemysl Otakar II. Je to tak rovných 730 let od smrti Přemyslovce, který se do dějin naší země zapsal velmi významně.

Přemysla Otakara II. se týká další z osmičkových výročí, které si letos můžeme připomenout. A to hned dvakrát. Jednou datem jeho smrti, tedy rokem 1278. Podruhé pak rokem 1978, kdy byl na bývalém bojišti vztyčen památník legendární bitvy. Tyto události se staly také podklady pro pětidenní akci Pocta králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi, která začíná ve Znojmě a potrvá do 30. srpna.

Společně s historikem PhDr. Jiřím Kacetlem, který se na této akci také podílí, si nejprve připomeneme samu osobnost krále Přemysla a jeho význam pro naši zem.

Přemysl Otakar II. byl králem, který si dokázal v mnoha ohledech poradit, však si také vydobyl přízvisko "železný a zlatý".

Konec vlády Přemysla Otakara II. už se do dějin zapsal krví. Důvodů proč tomu tak bylo, jsme si s PhDr. Jiřím Kacetlem připomněli hned několik.

Podívejme se ale na aktuální program Pocty králi železnému a zlatému Přemyslu II. Otakarovi, který dnes, tedy 26. srpna, začíná po sedmnácté hodině zádušní latinskou Mší Svatou. Odslouží ji znojemský děkan Jindřich Bartoš a zpěvem ji doprovodí Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. A to v místech, které jsou s Přemyslovci spjaty nejen názvem ulice.

Logo akce "Pocta králi"

Během středy a čtvrtka pak můžete mnohem více také proniknout do doby Přemysla Otakara II. Připraven je totiž cyklus přednášek se zajímavými tématy. O tom nám PhDr. Jiří Kacetl prozradil víc.

Sérii přednášek uzavře procházka ulicemi Znojma posledních Přemyslovců. Na raně gotické prvky bude zájemce upozorňovat Mgr. Zdeněk Čižmář.

Vynechat nesmíme ani finále připomínek Přemysla Otakara II., které proběhne tam, kde tento král vydechl naposledy. V 9 hodin vyjíždí od Městského divadla na nám. Republiky autobus do Jedenspeigenu a zájemci se tak dostanou přímo na bitevní pole u Suchých Krut. O tom už se ale více dozvíte v pátečním Zrcadle, 29. 8., po deváté hodině.

Chrám sv. Víta