Po otevření hrobky Jana Jiřího ze Švamberka nás čekají další objevy, věří historik

Pohled na rakev Jana Jiřího ze Švamberka
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pohled na rakev Jana Jiřího ze Švamberka
0:00
/
0:00

Jan Jiří ze Švamberka byl významná postava našich dějin. Jako jeden z nejbohatších šlechticů v českých zemích se zasadil se o náboženskou svobodu a podílel se na podepsání míru mezi Rudolfem II. a jeho bratrem. Jeho měděnou rakev se podařilo nedávno objevit v kryptě Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích.

„Vědělo se, že Švamberkovo tělo je v kryptě kostela, ale nevědělo se přesně kde. Proto museli přijít experti v čele s geoinformátorem Jiřím Šindelářem. Ti postupovali cestou nedestruktivní archeologie jako v případě hrobky Petra Voka z Rožmberka,“ uvedl v Magazínu Leonardo historik Jiří Jánský.

Rod Švamberků měl několik větví. „Získali hrad Ronšperk, tedy dnešní Poběžovice. Zvíkovská větev Švamberků zdědila zvíkovské panství včetně Orlíku. Největší majetkový zisk rod zaznamenal, když se naplnila vzájemná smlouva o dědění mezi Rožmberky a Švamberky z roku 1484.“

Když Petr Vok jako bezdětný zemřel, Jan Jiří se stal oficiálním dědicem obrovského panství obsahující panství třeboňské, novohradské a měl už Zvíkov. Tak se dostal na pozici třetího nejbohatšího muže v českých zemích.
Jiří Jánský

Jako luterán patřil Jan Jiří ze Švamberka k opozici. „Proto usiloval o písemné potvrzení náboženské tolerance v Čechách, kterou slíbil císař Maxmilián, otec Rudolfa II., který se ale pak zalekl papeže a svých španělských příbuzných.“

„Utrakvisté ale využili dynastické krize mezi Rudolfem a Matyášem, aby a donutili Rudolfa k vydání Majestátu. Na jeho schráně byl i Švamberkův erb, protože Jan Jiří měl na něm lví podíl.“

Historika překvapilo, že v hrobce zatím nebylo nalezeno žádné vyobrazení rodového erbu Švamberků. „Když hrobka byla v roce 1620 vyloupena, tak prý zmizel nějaký štít, možná že erbovní. Je to zcela výjimečné, protože šlechticové byli erby posedlí a měli je všude.“

Jestli bude dovoleno odkrýt víko rakve, které je porušené, tak uvidíme, jak vypadá mumie Jana Jiřího, možná by bylo možné i odebrat DNA... Tak by se mohla odhalit souvislost s rodem anglosaského krále Heralda II. Godwinsona z 11. století... a styčné geny s anglickou královskou rodinou.
Jiří Jánský

Prvotní průzkum proběhl zatím jen pomocí kamery spuštěné do krypty. „Jestli získáme dovolení do krypty i vstoupit, tak zásadní bude, jaké tam jsou materiály. Hrobka je ve stylu manýrismu, takže třeba na madlech rakví je osm krásně bílých lebek, ale nevíme, jestli je to alabastr, mramor nebo jen barva.“

„Teď se bude usilovat o to, aby byl vstup do hrobky otevřen a mohlo se dokončit zjištění materiálu hrobky, podoby i DNA Jana Jiřího, jeho oděvu včetně Řádu zlatého rouna, o kterém se říká, že v hrobce také byl,“ shrnul Jiří Jánský.