Plzeňský rozhlas 1968–9: vězeňství a svoboda slova

15. prosinec 2013

Vězeňství padesátých let a svoboda slova – dvě silná témata vysílání plzeňského krajského studia v letech 1968–9. Svědectví politických vězňů, vytáčky dozorců, inkviziční tribunál nastupujících normalizátorů. A momentky z postupné likvidace svobody slova po srpnové okupaci očima prostých lidí i profesionálních novinářů.

V průběhu roku 1968 se některá krajská rozhlasová studia velmi výrazně vyprofilovala. Jedním z nejaktivnějších bylo studio plzeňské. Pozoruhodné je nejenom množství, ale také kvalita a struktura zachovaných materiálů; řadu z nich jsme využili v jiných pořadech cyklu Archiv Plus věnovaných osmašedesátému roku (Josef Smrkovský v Škodovce i další škodovácké materiály, regionální zakládající schůze K 231 ad.).

Dva fenomény, které jsme vybrali pro tento pořad – vězeňství padesátých let a svoboda slova – se do určité míry prolínají (nebýt druhého, nemohla by ve veřejném prostoru probíhat diskuse o prvním).

Navíc se dochovalo několik unikátních záznamů spjatých jak s vězeňstvím padesátých let, tak i z postihů, které nastupující normalizace připravila pro ty, kteří tato témata v průběhu šedesátého osmého roku otevírali. V první řadě jde o záznam z jakéhosi inkvizičního tribunálu ze září 1969 s tehdy již bývalým redaktorem plzeňského rozhlasového studia.

Neznáme všechny účastníky této odiózní seance ani jejich počet, ale je pozoruhodné, že vyšetřující/obviňující soudruh, který pohovor – za asistence kohosi kovaného z plzeňského rozhlasu – vedl, měl k dispozici redaktorovu soukromou korespondenci, další informace osobního charakteru i dosti podrobné svodky o jeho stycích a pohybu. A ačkoliv sám několikrát zdůrazňuje, že je právník, a ne vyšetřovatel, je zjevné, odkud podklady, se kterými pracuje, pocházejí.

Kromě nejzajímavějších momentů z tohoto neobvyklého záznamu uslyšíte také ukázky z cyklu dochovaných pořadů, který připravil onen později vyhozený redaktor. První z nich byl jakýmsi představením nově zřízené oficiální komise, která měla v osmašedesátém prověřovat nezákonné jevy ve vězeňství padesátých let. V dalších zazněly otřesné výpovědi bývalých politických vězňů, samotný pořad byl na jaře 68, tedy ještě před invazí, zastaven.

Tyto dochované materiály doplňují ukázky z pořadu o nezákonnostech ve věznici Plzeň-Bory – zde zazní i hlasy dozorců z padesátých let. V pořadu jsme také použili ukázky ze záznamu diskuse o svobodě slova mezi plzeňskými novináři a přizvanou veřejností, kde zazní velmi zajímavé informace o fungování cenzury na konci roku 1968.

Pořad Plzeňský rozhlas 1968–9: vězeňství a svoboda slova uslyšíte v cyklu Archiv Plus v neděli 15. prosince v 16:10 hodin.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio