Platové rozdíly mezi pohlavími: Ženy mají menší schopnost vyjednat si plat, říká Šetinová

8. březen 2017

Ženy v Česku dlouhodobě vydělávají v průměru výrazně méně než muži. Podle údajů ministerstva práce si v soukromém sektoru vydělají o pětinu méně, ve veřejném pak o 17 %. Řadíme se tak k zemím s největším rozdílem v odměňování. Za nižšími výdělky žen stojí to, že často pracují v hůře placených oborech a na nižších pozicích.

Studie ukázala, že na výši platů má vliv také mateřství a péče o děti:

„Za nerovností nejsou jen přímé diskriminační praktiky, ale je způsobena i rozdíly v životní dráze. Ženy často pracují ve veřejném a neziskovém sektoru, muži naopak v soukromém. Další faktor je mateřství. Rodičovský příspěvek je u nás vyplácen 19 měsíců, poté ženy často volí zkrácené úvazky,“ říká Markéta Šetinová z Asociace společenské odpovědnosti.

Plat za skutečný výkon


Důležité jsou i transparentní platové třídy, které bývají ve veřejném sektoru. Ze studie provedené ve Spojených státech vyplývá, že by mohly napomoci k větší platové rovnosti i v tom soukromém.Markéta Šetinová

A co mohou zaměstnavatelé udělat pro to, aby se platové rozdíly mezi pohlavími zmenšily? „Prvním krokem je audit mezd, zaměstnavatelé musí vědět, jak na tom jsou. Důležitá je i podpora rodičovství, flexibilní úvazky a možnost home office. A také práce se samotnými ženami, zvyšování jejich sebevědomí a vyjednávacích schopností.“

Významným faktorem je totiž menší schopnost žen vyjednat si plat. „Pokud žena dříve měla nižší mzdu než muži, tak bude při vyjednávání o novém platu vycházet z nižšího čísla. V zahraničí si proto firmy dělají audity pozic a jejich ohodnocení podle toho, co organizaci skutečně přinášejí. Je to určitá změna perspektivy,“ doplňuje Šetinová.


Při provádění kontrol se u zaměstnavatelů poměrně často setkáváme s negativním přístupem. Ale v případě kontrol rovného odměňování byli vstřícnější a nedostatky odstraňovali už v jejich průběhu. Mnohdy za tím totiž není ekonomický záměr, ale spíše podcenění některých záležitostí ve vztahu k ženám.Jiří Macíček

Více kontrol...

Kroky podniká i státní správa. Státní úřad inspekce práce na letošek plánuje 80 kontrol, které se zaměří na problematiku rovného odměňování. V menší míře s nimi začal už loni: „V této oblasti jsme provedli dvacet kontrol a ve dvou případech jsme zjistili porušení právních předpisů. Tedy že ženy byly odměňovány méně, přestože vykonávaly stejnou práci,“ říká náměstek generálního inspektora Jiří Macíček.

...jenže kde?

Jedním z nich je i případ městské policie, kde bylo přiznání zvláštního příplatku podmíněno praxí. A ženě, která byla na mateřské dovolené, byl příplatek právě z tohoto důvodu krácen. „Shledali jsme to za porušení předpisů. Rodičovská dovolená nemůže být vyňata z délky praxe,“ upozorňuje Macíček. Podle něho je ale velký problém v nedostatku podnětů:

„Orgány inspekce práce ročně obrží zhruba 8 tisíc podnětů ke kontrole. Ale v oblasti rovného odměňování jsme v loňském roce dostali pouze dva. Ženy na tyto problémy neupozorňují a pro nás je pak výběr kontrolovaných zaměstnavatelů složitější. Letos proto chceme více spolupracovat s oganizacemi, které se tímto zabývají – mohly by nám dát nějaké tipy.“

autoři: rkr , ert
Spustit audio