Planetka těsně mine Zemi

12. únor 2013
Planetky v blízkosti Země

Mimořádně blízký průlet planetky 2012 DA14 kolem Země očekává lidstvo v pátek 15. února 2013. Ve večerních hodinách bude malá planetka k zemskému povrchu blíže než některé umělé družice.

Astronomové i nadšenci odpočítávají čas k velmi neobvyklému průletu planetky kolem Země. Události, k níž dochází jednou za přibližně 40 let, se dočkáme už v pátek 15. února po jednadvacáté hodině. Pravděpodobně kamenné těleso, které by se vměstnalo do půlky fotbalového hřiště, proletí nad zemským povrchem pouhých 28 tisíc kilometrů. Zatímco například Mezinárodní kosmická stanice ISS obíhá Zemi ve výšce asi stokrát menší, některé geostacionární družice budou v době maximálního přiblížení planetky o tisíce kilometrů výš. Tyto řádky by mohly vyvolat obavu, ale můžu uklidnit, že nám přesto nic nehrozí. Planetka prostoupí velmi řídkým prostředím daleko nad hranicí husté zemské atmosféry a zase odletí pryč. Jako žiletka, která se jen otře o povrch nánosu holicí pěny.

Nebezpečí nehrozí
Ačkoliv již v souvislosti s očekávaným průletem planetky internetem i jinými médii prošla zpráva o hrozbě, planetka nemá namířeno k Zemi. Pouze ji těsně míjí, v podstatě jen tečně. Samozřejmě při takové blízkosti je velmi výrazný vliv Země na dráhu planetky, která se mírně zkroutí směrem k Zemi, ale to už bude planetka na cestě pryč. Dokonce ani za 7 let, kdy se planetka znovu octne v blízkosti Země, nebude nutno troubit na poplach. A i kdyby náhodou při jednom z dalších průletů kolem Země se tahle kamenná masa o hmotnosti asi 130 tisíců tun rozhodla udeřit na zemský povrch, následky by pro lidstvo jako celek nebyly nijak fatální. Dopad planetky by v nejhorším případě spolehlivě vymazal z mapy nějaké velkoměsto, což by jistě tragédie byla, ale pravděpodobnost je neskutečně malá. Samotné místo a čas dopadu bychom navíc znali na základě přesných pozorování i na několik let dopředu a ohrožené místo by se včas evakuovalo.

Jeden z radarů Goldstone

Planetka pod dozorem
Samozřejmě i přes jistotu nulové hrozby bude probíhat po celé Zemi zejména radarové pozorování planetky, které umožní zpřesnit údaje o jejích vlastnostech pro další návraty. Chystá se zejména odhalení fyzikálních vlastností planetky, či dokonce pořízení 3D mapy jejího povrchu. O kvalitní radarovou mapu se pokusí například NASA s nepřetržitým pozorováním planetky mezi 16. a 20. únorem pomocí sítě radarů Goldstone Deep Space Network v Mohavské poušti. Radary leží vysoko nad rovníkem, odkud bude planetka pozorovatelná od jejího přeletu na severní oblohu neustále. A protože přístrojům nevadí ani oblačnost ani sluneční světlo, mohou nerušeně přijímat odražený signál od planetky, dokud bude dost silný na zpracování.

Jako hon na zajíce
Pozorovat planetku bude moci každý trochu připravený zájemce. V průběhu přibližování se planetka dostane do takové blízkosti, že se jako malý, pozvolna pohybující bod bude dát najít mezi hvězdami už menším dalekohledem. Samozřejmě na obloze daleko od městských světel a s výborným, lesy či domy nerušeným výhledem k jihovýchodu a východu. Nejblíže se k Zemi dostane 15. února ve 20:26 středoevropského času. V té době bude u nás ještě pod obzorem. Jakmile začne vycházet se souhvězdím Panny nad obzor, dostane se zároveň na své dráze do míst, kam vrhá Země svůj stín. Planetka tak prožije na 18 minut zatmění – mezi 20:30 a 20:48. Teprve v následujících minutách se viditelnost začne i navzdory vzdalování planetky od Země zlepšovat. Ve výšce asi 16° nad východním obzorem ji najdeme po 21. hodině.

Pohyb planetky 2012 DA14 po obloze

Ovšem pozor, Pohyb planetky bude poměrně rychlý! Každou minutu na obloze urazí úhlovou vzdálenost až jednoho stupně, tedy přibližně dvou měsíčních úplňků vedle sebe! Rychlost pohybu se bude vzhledem ke vzdalování planetky od Země zmenšovat, i tak ale v následujících hodinách urazí až pět stupňů každých deset minut. Během dvou hodin se planetka přemístí ze souhvězdí Panny až do Velkého vozu, kde už bude dost vysoko na vyhledání. Bohužel v průběhu těchto dvou hodin – od 20:30 do 22:30 zeslábne téměř šestinásobně, ze 7,5 na 9,5 magnitudy. Najít planetku proto bude jako honit zajíce po poli. Přesto se pro tak ojedinělou událost vyplatí s nějakým dalekohledem, vyhledávací mapkou a foťákem pro dlouhou expozici, vyrazit na lov a sledovat pohyb „tečky“ na obloze v přímém přenosu. Podrobné mapky letu planetky jsou dostupné na astro.cz.

Spustit audio
autor: Petr Horálek
  • Věda
  • Země
  • planetka