PhDr. Karel Maráz nejen o počátcích českých tunelářů

30. červen 2011
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vstupte!

Téměř každý by si v historii mohl najít nějaký svůj vzor. Dokonce i čeští tuneláři tuto příležitost mají, jak uslyšíte v pořadu Vstupte! s PhDr. Karlem Marázem, PhD. z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Masarykovy univerzity v Brně.

Jaký byl Oldřich II. z Rožmberka, který falzy získal tak rozsáhlé majetky jako jsou klášter Zlatá Koruna, Zvíkov nebo Hluboká? Byl skutečně tak zlý na svou rodinu, jak se obvykle traduje? Tušili ostatní členové rodu, že majetky jsou doloženy falzy? Odpovědi uslyšíte v pořadu Vstupte! 30. června od 11 hodin.

Život Oldřicha II. z Rožmberka nabízí řadu zajímavých okamžiků. Ač sám nebyl nikdy za své falzátorské zločiny potrestán, přesto mu v jedné chvíli šlo o život. Vypovídá o tom jedna z prací PhDr. Karla Maráze z roku 2004: Pokus husitů o otrávení Oldřicha II. z Rožmberka štikou. Právě tato práce se může stát pozvánkou k poslechu pořadu.

PhDr. Karel Maráz, PhD., se pro studium historie rozhodl už v 6. třídě základní školy při výkladu o životech posledních Přemyslovců. Po gymnáziu nastoupil na Filozofickou fakultu, kde v magisterském studiu propojil historii a pomocné vědy historické. V roce 1994 úspěšně studia ukončil prací Česká jezdecká pečeť. Ve své profesi se zaměřil na sfragistiku, heraldiku a české středověké dějiny, jak vypovídají také další práce Pečeť na Moravě na konci středověku a počátku novověku a Pečetní falza Oldřicha II. z Rožmberka v kontextu jeho falzátorské činnosti. V současné době Karel Maráz působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Zítra ve Vstupte!
V pátek připomeneme autorské Vstupte! Václava Větvičky „Anemo Oro aneb O horách…“, kterým se ve vzpomínkách vrátíme k osobnosti profesora Jana Jeníka.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu