PhDr. Jan Kilián, PhD. o hradech a zámcích Lucemburska

V pořadu Vstupte! Českého rozhlasu Leonardo jsme si 14. října 2010 představili s PhDr. Janem Kiliánem z Regionálního muzea v Teplicích knihu Hrady a zámky Lucemburska.

Čím jsou hrady a zámky Lucemburska zajímavé? Které mají přímou vazbu k rodu Lucemburků? Jaké objekty můžete navštívit? Odpovídá PhDr. Jan Kilián.

PhDr. Jan Kilián, PhD. vystudoval po absolvování gymnázia Pedagogickou fakultu v oboru dějepis - německý jazyk. Starším českým dějinám se začal věnovat v rámci externího doktorského studia v Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Svou dizertační práci zaměřil na Mělník během třicetileté války. Informace sbíral jako historik Regionálního muzea Mělník, kde pracoval v letech 2003 až 2008. V následujícím roce začal pracovat pro Regionální muzeum v Teplicích, současně působí od roku 2005 jako externista katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

PhDr. Jan Kilián je autorem řady titulů. Jen namátkou můžeme zmínit v edici Zmizelé Čechy – Mělník, dále Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu, Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka nebo Hrady a zámky Lucemburska.