PhDr. Helena Březinová: Příběh spletený z nití

6. prosinec 2012

Textilní artefakty můžete v konvolutu archeologických nálezů snadno přehlédnout. Mnohdy jsou doslova součástí úplně jiných předmětů. Přesto mají své vlastní příběhy, kterým bude patřit pořad Vstupte! 6. prosince od 11 hodin.

Pozvání do studia přijala PhDr. Helena Březinová, PhD., z Archeologického ústavu, která stojí v čele restaurátorské laboratoře se specializací na zpracování kovů. Jak se k této práci dostala? Co všechno umíme o textilu zjistit? Kolik technik výroby textilu umí? Nejen to se dozvíte v průběhu pořadu. Navíc s námi můžete nahlédnout také přímo do restaurátorské laboratoře.

PhDr. Helena Březinová, PhD., studovala v letech 1990-1995 archeologii a historii na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou diplomovou práci publikovala v roce 1997 v Památkách archeologických pod názvem Doklady textilní výroby v 6. – 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska. V tomtéž roce zahájila studia středověké archeologie, která uzavřela v roce 2004 disertační prací Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Současně v letech 1994 – 2007 pracovala v oddělení výzkumu Pražského hradu Archeologického ústavu AV ČR, odkud přešla do restaurátorské laboratoře, kterou od roku 2008 vede. PhDr. Březinová se specializuje na problematiku textilní výroby a jejích dokladů v archeologických nálezech z období pravěku, raného a vrcholného středověku. Součástí její práce jsou také technologické analýzy.

PhDr. Helena Březinová, PhD. ve studiu Leonarda

Člověka nejlépe vede zkušenost
PhDr. Březinová se naučila téměř všechny známé techniky, kterými lidé vyráběli textil. Zastává názor, že člověk lépe porozumí tomu, co si sám zkusí. Odpovědi nachází i ve skutečně malých fragmentech textilu, který je dochován například v korozi. V letech 2009 – 2011 pracovala na grantu, který podobné nálezy shromažďoval a analyzoval. Jak tento grant probíhal a kde je publikován? Jaké máme v současnosti limity pro určování textilu a jak se liší český textil a kupříkladu egyptské tkaniny?

PhDr. Helena Březinová, PhD. ve studiu Leonarda

Zítra ve Vstupte!
V pátečním autorském Vstupte! nabídneme setkání s RNDr. Alešem Špičákem, CSc., který se bude zabývat zemětřesením v Aquile a jeho právními důsledky. Premiéra začíná 7. prosince v 11 hodin dopoledne.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu

Věda na sítích

Obrázek
Věda On Air na Facebooku