Petr Janyška: Francouzská katolická církev se kaje za zneužité děti

10. listopad 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Plenární zasedání francouzské biskupské konference v Lurdech

V pondělí padla z úst francouzských biskupů dosud neslýchaná slova. Mohou mít dopad na veškerou církev i na Vatikán. A doufejme, že i na církev v Čechách a na Moravě. Přiznali, že katolická církev nese „institucionální zodpovědnost“ za sexuální zneužívání dětí a mladistvých ze strany duchovních. A že to zneužívání má v církvi „systémový charakter“.

Tak to formuloval předseda francouzské biskupské konference na závěr jejího týdenního shromáždění v Lurdech. Ještě před pár dny by si nikdo něco takového z úst církevního hierarchy nedovedl představit.

Čtěte také

Znamená to, že poprvé v dějinách francouzská církev nevnímá sexuální predátory ve svých řadách jako pár individuálních černých ovcí, ale tváří v tvář faktům uznala, že za ty zneužité oběti, za to ticho kolem nich a za beztrestnost násilníků nese církev zodpovědnost jako celek.

Biskupovi se to neříkalo snadno, ale nemohl jinak. Musel reagovat na zprávu nezávislé vyšetřovací komise, jež byla zveřejněna v říjnu a otřásla celou Francií, nejvíc ale samozřejmě věřícími. Jejichž nevole vůči hierarchii je od té doby ohromná.

Reformy a kompenzace

Komise měla přístup k archívům včetně církevních a vyslechla neuvěřitelný počet 2700 obětí, jež se jí přihlásily. A došla ke strašnému číslu: Od roku 1950 bylo duchovními ve Francii zneužito téměř čtvrt milionu dnes již dospělých osob a dokonce 330 tisíc, pokud mezi predátory zahrneme i civilní zaměstnance církevních institucí jako internáty, skautské tábory a jiné.

Čtěte také

Přičemž každý jeden z těch postižených znamenal lidskou tragédii a trauma na celý život. Pro dítě vychované ve víře je kněz nejvyšší morální autoritou, často na úrovni rodiče, ne-li vyšší. Učí ho, že kněz je prostředníkem s Bohem, a pokud mu ten člověk zároveň dělá největší zlo, dostává to dítě do schizofrenní situace. Tím spíš, pokud ho zároveň zpovídá.

Komise dospěla k závěru, že katolická církev je hned po rodině nejčastějším místem, kde dochází k sexuálnímu násilí, daleko víc než ve školách, ve sportovních klubech nebo na letních táborech.

Konstatovala také, že násilničtí kněží za svůj život většinou zneužívali víc dětí, ne-li několik desítek, a že se orientovali především na chlapce (80 procent).

Čtěte také

Francouzští biskupové, zdrcení tou zprávou, se teď konečně rozhodli se celým fenoménem zabývat, přemýšlet o reformách, o spolupráci se soudy a nabídnout obětem finanční kompenzaci. Církev má různé fondy, a jelikož půjde o obrovskou sumu, bude zřejmě prodávat i něco ze svého majetku.

Francouzští věřící teď čekají, zda biskupové půjdou tak daleko, jak jim nastiňuje zpráva komise. Včetně reflexe podřízeného postavení žen, jakou katolická církev udržuje po staletí, nebo dokonce celibátu.

To by mělo dopad na církev všude na světě a změny by musel iniciovat Vatikán. Papež František se zatím za obludná fakta ze zprávy komise omluvil.

Petr Janyška

A pro nás nejdůležitější otázka: Bude také česká církev ochotna nalít si čistého vína a podívat se nezávisle a systémově do očí tomuto sexuálnímu násilí a jeho krytí hierarchií?

Pod vedením kardinála Dominika Duky se celý fenomén zatím omezil na několik individuálních případů a na popírání zodpovědnosti. Podobnou reflexí jako ve Francii ale církev prošla už v Německu, v Holandsku, v Irsku nebo v USA.

Autor je publicista a bývalý diplomat

autor: Petr Janyška
Spustit audio

Související