Petr Hartman: Ústavní stížnost sociálních demokratů na sociální demokraty

Mohlo by se zdát, že na podobu církevních restitucí mají sociálně demokratičtí zákonodárci diametrálně odlišný názor. Není tomu docela. (ilustrační foto)
Mohlo by se zdát, že na podobu církevních restitucí mají sociálně demokratičtí zákonodárci diametrálně odlišný názor. Není tomu docela. (ilustrační foto)

Sociální demokraté si chtějí u Ústavního soudu stěžovat na sociální demokraty. Také do této fáze dospělo dění kolem církevních restitucí.

Řeč je konkrétně o pokusu dodatečně prosadit zdanění peněžitých náhrad, které jsou církvím vypláceny. Jednak kvůli tomu, že ne všechen ukradený majetek jim mohl být vrácen. Jednak mají tyto finance přispět k postupné odluce církví od státu.

Petr Hartman: Církevní restituce jako souboj populismu se zdravým rozumem

Mariánský sad v Malých Svatoňovicích

Populismus porazil zdravý rozum. Konkrétně v boji o zdanění finančních náhrad týkajících se církevních restitucí.

Celková suma se nelíbí některým politikům. Výsledkem je přijetí kontroverzní novely, která má vyplácené částky danit. Ruku pro ni zvedli také sociálně demokratičtí poslanci.

Jejich straničtí kolegové v Senátu takovýto postoj nesdílejí. Neměli proto problém podpořit veto, kterým byl příslušný zákon vrácen zpět do sněmovny. Negativní postoj horní parlamentní komory byl bez problémů přehlasován, opět s výrazným přispěním poslanců za sociální demokracii.

Výsledkem je přijetí kontroverzního návrhu na dodatečné zdanění peněžitých náhrad týkajících se církevních restitucí. Reakcí na něj bude ústavní stížnost. Pod ní nebudou chybět podpisy některých senátorů zvolených za ČSSD.

Ne vždy vítězí tuhá stranická disciplína

Jiří Leschtina: Gottwaldův duch žehná Filipově dani z církevních restitucí

Státní vyznamenání, Vladislavský sál, Vojtěch Filip

Nedlouho poté, co komunisté podrželi při hlasování o důvěře vládu Andreje Babiše, předkládají mu první nesmlouvavý účet.

Mohlo by se zdát, že na podobu církevních restitucí mají sociálně demokratičtí zákonodárci diametrálně odlišný názor. Není tomu docela. Zásadní spor se mezi nimi neodehrál ani tak o rozsah restitucí, ani o postup, jakým byly prosazeny.

Senátorům vadí především jejich dodatečné zdanění. Vzhledem k tomu, že jiné restituce mu nepodléhají, že se může jednat o retroaktivitu a že nebyla naplněna legitimní očekávání, je podle nich zdanění v rozporu s ústavním pořádkem této země.

Zároveň se domnívají, že to jejich kolegové musí vědět. Proto kontroverzní návrh neměli podpořit. Poslanci ČSSD přesto opakovaně pro příslušný zákon zvedli ruku. Lze to považovat spíše za úlitbu komunistům, kteří drží u moci menšinovou vládu, než za racionální chování.

Petr Hartman: Jak dlouhá bude komunistická radost ze zdanění církevních restitucí?

Vláda nemá přehled o stavu církevních restitucí. Na snímku kostel sv. Václava ve Zvoli na Žďársku (ilustrační foto)

Komunisté dovedou svůj boj za zdanění peněžitých náhrad vyplácených církvím do úspěšného konce. Alespoň co se prosazení příslušného zákona týká.

Na odlišném postoji jejich kolegů ze Senátu se ukazuje, že se v horní parlamentní komoře může uplatnit vlastní úsudek a ne vždy vítězí tuhá stranická disciplína. Zda je názor senátorů na církevní restituce správný, o tom může autoritativně rozhodnout pouze Ústavní soud.

Je tudíž logické, že podání příslušné žaloby podpořili rovněž někteří sociálně demokratičtí senátoři. Neznamená to, že by odlišný pohled na církevní restituce měl nějak rozkládat sociální demokracii. Jde spíše o konfrontaci pragmatického politického přístupu s pohledem ústavně právním.

Petr Hartman

Ostatně vznik Senátu byl zdůvodňován také tím, že v něm zasednou osobnosti, které nebudou jednat v čistě stranickém zájmu. Sociálně demokratičtí senátoři to svým přístupem bránícím změně církevních restitucí názorně dokázali. Proto si u Ústavního soudu budou stěžovat na zákon, který prosadili jejich straničtí kolegové ve sněmovně.