Petr Hartman: Prezidenti a středoevropská doprava

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03271224.jpeg

Chcete-li jet nejkratší cestou vlakem z Vídně do Hamburku, měli byste cestovat přes Českou republiku. Na vlastní oči se budete moci přesvědčit o tom, že kratší automaticky neznamená rychlejší. Tato zkušenost vás bude stát minimálně tři hodiny.

To v případě, že koridor přes Česko bude hladce průjezdný a nebude nějaká výluka. Vážíte-li si svého času, potom se z hlavního města Rakouska na sever Německa vypravíte vlakem raději oklikou přes Bavorsko. K našim jižním sousedům se rovněž jednoduše nedostanete autem po dálnici. Takovéto propojení mezi Prahou a Vídní dosud neexistuje.

Ve výčtu dopravních komplikací, které mimo jiné negativně ovlivňují tuzemskou ekonomiku, by se dalo ještě pokračovat. Například tím, že když se v jedné zemi buduje dálnice, která by měla navazovat na podobnou komunikaci v sousedním státu, měla by být jejich výstavba koordinovaná. Jinak to postrádá smysl a dálnice z ničeho nic končí někde v polích.

Čtěte také

Z tohoto úhlu pohledu je snaha Miloše Zemana koordinovat budování dopravní infrastruktury s kolegy z Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska chvályhodná. Zároveň jde spíše o rovinu symbolickou. Má-li se zlepšit vzájemné dopravní propojení těchto států, je to věc, kterou musí vyřešit vlády zmiňovaných zemí.

Kabinetu v České republice nikdo nenařizuje, jakým způsobem bude vynakládat finance na budování silnic, dálnic či železničních koridorů. Na úvaze politiků záleží, zda budou miliardy investovány do regionálních silnic a železnic, nebo do tahů, které mají napojení na okolní státy. Rovněž vznik společného evropského fondu pro dopravní investice, který chtějí prezidenti podporovat, by mohl pomoci k lepší středoevropské infrastruktuře.

dálnice a dopravní omezení

Bez dobře připravených projektů by šlo spíše o další příklad špatného nakládání s evropskými fondy. Zkrátka představy prezidentů, byť sebelepší, zdaleka nezaručují, že se dopravní infrastruktura ve středoevropském regionu v budoucnosti zkvalitní.

Vzhledem k velké náklonnosti Miloše Zemana k diskutabilnímu projektu budování kanálu Dunaj-Odra-Labe snad nebude jediným výsledkem této schůzky připomenutí, že takovýto projekt existuje. Byť prezident České republiky popírá, že ho vnucuje, rád by prosadil jeho výstavbu, proto za něj nejrůznějším způsobem lobuje. Nejnověji při příležitosti setkání s kolegy z Rakouska, Polska, Maďarska, Slovenska a Slovinska.