Peníze na sociální bydlení v obcích budou, slibuje ředitel odboru ministerstva

15. duben 2015

Vláda chystá zákon o sociálním bydlení, koncepci má již rozpracovanou. Nabízí mimo jiné tři stupně sociálních bytů.

Podle Svazu měst a obcí ale vláda nemůže diktovat radnicím, kolik bytů musí ze zákona sociálně potřebným nabízet. Má pravdu vláda, nebo obce?

„Převládá pocit absolutního zklamání,“ řekl k současné podobě návrhu starosta obce Brno-Zastávka a předseda pracovní skupiny pro problematiku sociálního začleňování Svazu měst a obcí Petr Pospíšil.

Podle něj svaz doufal, že stát zrovnoprávní svůj přístup k nájemnímu bydlení, relevantní diskuze k problému ale neprobíhala.

„Bylo zřejmé, že má ministerstvo zájem na tom, aby byl materiál uzavřen ve stanovených termínech. Když například v pracovních skupinách byly neshody, přestaly se skupiny prostě scházet,“ tvrdí starosta.

Mezi jeho hlavní výtky patří to, že materiál přináší konkrétní povinnosti obcím, stanovuje konkrétní počty nově přijatých úředníků, ale kromě nejasného konceptu tří stupňů bytů není ani upřesněn model financování.

„Obávám se, že nejsme jediný subjekt, který o tom neprůhledném financování mluví. Stanovisko ministerstva financí například jasně mluví o tom, že nebudou v nejbližších letech uvolňovány finanční prostředky,“ připomněl starosta.

Pospíšilovi vadí také plošná povaha opatření. Ta zasahuje obce, které sociální bydlení nepotřebují.


Petr Pospíšil: „Proč obci, která má 150 obyvatel v rodinných domech, kde funguje mezigenerační solidarita, přikazovat mít 5 % sociálních bytů? Zde se nejedná o problém, který se týká každé obce České republiky. Není možné na základě toho, že stát si neví rady, dávat paušální povinnosti všem.“

Ředitel odboru sociální péče ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil vychází ze statistik, podle kterých by se sociální bydlení týkalo přibližně půl milionu osob v České republice.

Čtvrtina až polovina z nich by zůstala v současném nájemním bydlení, využívala by dávky, zatímco zbytek by měl mít nárok na sociální bydlení, vysvětlil úředník.

„To není o tom, že nějaké obce nepotřebují sociální byty, ale o tom, že tu máme půl miliónu až 250 tisíc lidí, kteří sociální bydlení potřebují,“ dodal ředitel odboru.


David Pospíšil: „V koncepci je napsáno, že jako optimální se jeví výše 5 % sociálních bytů na území celé republiky, a že by se toto číslo netýkalo malých obcí. To je tam jasně napsáno, a pan starosta to moc dobře ví. Budeme velmi rádi, když Svaz měst a obcí přijde s návrhem, jakých obcí by se opatření týkat nemělo, a jakých ano.“

Ten je s konceptem zákona o sociálním bydlení spokojen, i když bylo nutné učinit mnoho kompromisů mezi státní správou a neziskovým sektorem. „Jsme ale stále na úrovni koncepce, není to legislativní materiál,“ připomněl.

„Hlavní výtka ze strany obcí byla: budeme realizovat sociální bydlení, ale dejte nám na to finanční prostředky,“ citoval Pospíšil.

Nařčení z netransparentnosti financování celého modelu sociálního bydlení se pokusil vyvrátit.

„Budou prostředky krátkodobého charakteru z evropských fondů ve výši 7 miliard, dále stálé finanční prostředky ve výši 3 miliard ročně. Počítáme také s tím, že si obce ponechají zisky z nájemního bydlení právě pro účely spojené se sociálním bydlením,“ popsal strukturu financování David Pospíšil.

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio