Pavel Jelínek: Život mezi atomy

Vstupte!

I dnes vybíráme do vysílání jako reprízu jeden z pořadů, který vás v minulosti právem zaujal...

Pavel Jelínek se narodil v roce 1972 v Praze. Vystudoval fakultu stavební ČVUT obor hydrauliky a hydrologie, ale pro další doktorské studium si vybral obor Materiálové a fyzikální inženýrství.

Dnes je vědeckým pracovníkem v oddělení tenkých vrstev ve Fyzikálním ústavu AV ČR. V letech 2001 -2005 byl členem týmu prof. Fernanda Florese na universitě v Madridu. Tento mezinárodní vědecký tým publikoval nedávno v časopise Nature článek o metodě umožňující provádět chemickou identifikaci jednotlivých atomů na povrchu pevných látek. Navržená metoda byla úspěšně ověřena na polovodičovém povrchu obsahujícím různé chemické prvky.

Atom

Na začátku roku 2010 jsme také informovali o tom, že Pavel Jelínek vypracoval teorii, která vysvětluje možnost detekce jednotlivých atomů na povrchu pevných látek pomocí Kelvinova mikroskopu atomárních sil. Spolu s vědci z Německa a Japonska se podílel na vytvoření nového typu rastrovacího mikroskopu.

K tématu si poslechněte také pořad Vstupte! s doc. Pavlem Jungwirthem z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, externím členem katedry chemické fyziky a optiky MFF UK.
A nenechte si ujít také starší rozhovor s Dr. Pavlem Jelínkem z našeho archivu...