Ozon zpomaluje růst stromů

15. prosinec 2008

Znečištění vzduchu přízemním ozonem zřejmě zpomaluje růst stromů na severní polokouli.

Přízemní ozon vzniká fotochemickou reakcí oxidů dusíku. Jeho koncentrace v ovzduší jsou v současnosti čtyřikrát větší, než byly před průmyslovou revolucí. A pokud se nezmění naše závislost na fosilních palivech, je pravděpodobné, že do konce 21. století se současná úroveň znečištění ozonem zdvojnásobí. Ozon je skleníkový plyn, který přispívá ke globálnímu oteplování, ale nejhůře jeho zvýšenou přítomnost v ovzduší pociťují stromy.

Studie, jejíž výsledky otiskne odborný časopis Global Change Biology, ukazuje, že zvýšená koncentrace ozonu na severní polokouli zpomaluje růst stromů. Vědci zjistili, že růst, měřený přírůstkem biomasy, je dnes o 7 % pomalejší, než byl na konci 18. století. Do konce 21. století by se - pokud budou koncentrace ozonu narůstat - mohl snížit dokonce o 17 %. Nejcitlivější jsou vůči působení ozónu stromy s velkými listy, například topoly. Jehličnany jsou naopak postiženy méně, což může znamenat, že v budoucnu ve smíšených lesích získají převahu.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio