Osvědčí se drony v boji proti znečištění ovzduší?

1. září 2017
Komín, kouř, znečištění ovzduší

Česká zemědělská univerzita rozbíhá zajímavý předaplikační projekt, který se pokusí naučit drony odebírat částice prachu z ovzduší. Více prozradil v Magazínu Leonardo Vladislav Chrastný z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

„Přišli jsme s myšlenkou, jestli by nešlo využít technologie, které se uplatňují při odprášení velkých průmyslových zdrojů postavených na principu elektrostatickém,“ uvedl vědec.

Princip je ten, že se přivádí velmi vysoké napětí na elektrody, které pomocí přitažlivých sil zachycují prachové částice. „Toto zařízení by se náležitě zmenšilo, přizpůsobilo by se k tomu, aby bylo možno jej nést pomocí bezpilotního letounu, tedy dronu.“

Vědci si pro testování této metody vybrali Moravskoslezský kraj. „Z dlouhodobě zkušenosti jsme zde schopni vytipovat lokality s převažujícím velkým zdrojem znečištění, takže je to ideální lokalita pro testování.“

Jediný dron by měl sbírat částice v různých časových intervalech. „Paralelně s tím bychom ale chtěli odebírat ve stejné lokalitě prachové částice standardní metodou, tedy pomocí odběrových zařízení, a pak vyhodnotit fyzikálně chemické parametry z obou zdrojů.“


„Předpokládáme, že tento princip uplatnit lze a zařízení lze přizpůsobit, ale více zkušeností nemáme, a právě to chceme otestovat: vyvinout zařízení, které bude schopno odebrat dostatečné množství prachových částic, abychom je mohli podrobit následné chemické a fyzikální analýze.“

Existují nějaká rizika spojená s provozem takového dronu? „Provoz bezpilotních letounů se řídí přísnými pravidly, která určuje Úřad pro civilní letectví. Všechny naše testy budou v souladu s tímto zákonem, navíc se budeme pohybovat na pozemcích pouze se souhlasem majitele.“

„Tento projekt nesměřuje k tomu, aby na jeho konci byl vyroben nějaký prototyp, ale pouze k otestování nové myšlenky,“ připomněl vědec.

Ten počítá s tím, že po úspěšném skončení testů bude následovat další fáze, ve kterých se budou řešit legislativní záležitosti a samozřejmě i další praktická využití.

Druhou, a stejně důležitou fází je fáze analytická. „Nasbírané částice chceme podrobit fyzikálnímu i chemickému rozboru. Dále chceme částice podrobit morfologickému rozboru, zjistit jejich tvar, protože i to napoví, z jakého zdroje mohu pocházet.“

„Pak bude následovat mineralogická i izotopová analýza... Pomocí různých organických markerů jsme pak schopni určit, jestli částice například pochází ze spalování uhlí, biomasy nebo plastů,“ shrnul možný přínos využití dronů při sběru prachových částic z ovzduší Vladislav Chrastný.

autoři:Veronika Paroulková, Ondřej Čihák
  • Věda
  • znečištění ovzduší
  • drony