Operátorská lobby je obrovská. Na lepší postavení zákazník v telekomunikacích nemůže ani pomyslet

4. leden 2017

Větu z titulku pronesla ve vysílání Českého rozhlasu Plus Alena Dernerová, bývalá senátorka, která se angažovala v posílení ochrany zákazníků telekomunikačních firem. Mobilní operátoři si v České republice, alespoň podle spotřebitelského časopisu dTest, dovolí k zákazníkům mnohem víc, než jinde v Evropě. Nejde jen o cenu volání a dalších služeb, ale také o jednostranné změny smluv ze strany poskytovatele služeb.


Situaci měla vyřešit novela telekomunikačního zákona, ale podle Lidových novin se tak nestane. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek přitom v rozhovoru řekl, že se o příslušnou změnu zasadí.


Předložila jsem návrh a ještě v době, kdy ho nikdo neviděl, byl na světě třeba 24 hodin, a už se objevovaly kolující materiály, které evidentně vycházely z dílny někoho velmi erudovaného, to znamená operátorů. Alena Dernerová


Do vysílání přijali pozvání lékařka Alena Dernerová, která jako senátorka usilovala o posílení ochrany zákazníků telekomunikačních firem, a ředitel odboru elektronických komunikací na ministerstvu průmyslu a obchodu Luděk Schneider.

Mládek slíbil, lobby je obrovská

Podle Dernerové se s novelou postavení spotřebitele neposílí. „My jsme hlavně chtěli, aby se dodržovaly smlouvy. Pokud tedy s námi operátor podepíše smlouvu na rok či dva, aby tato smlouva dva roky platila a neměnily se její podmínky. Proto jsme chtěli, aby veškeré změny té smlouvy byly uvedeny přímo v ní, aby všichni věděli, co podepisují,” vysvětluje Dernerová. „Naše ambice byla ještě vyšší, chtěli jsme, aby se nestávalo to, co se stalo řadě lidí – že operátor vezme zákazníkovi sim kartu i s kreditem, protože daný telefon nepoužívá.”

Schneider tvrdí, že při projednávání novely nedošlo k žádné chybě. „Novela se připravuje v souvislosti s přechodem na efektivnější formát digitálního vysílání. Na jaře padlo rozhodnutí, že se tam zohlední klíčový aspekt z návrhu senátorů, to byla přenositelnost čísel. O této tématice jsme diskutovali jak s operátory, ČTÚ, tak i s dTestem. Součástí novely je teď tento aspekt, přenositelnost čísel, kdy se stanovuje maximální výpovědní doba, kterou mohou operátoři uplatnit, když si chce zákazník přenést telefonní číslo k jinému,” popisuje ředitel. Podle Dernerová však o přenositelnost čísel tolik nejde.


Operátor někdy staví na tom, že si člověk nepřečte elaborát, který má tři strany. Alena Dernerová

Například situace, kdy dodavatel kabelové televize nevyžádaně rozšíří nabídku a chce více peněz, se novela netýká. „Na tuto oblast novela necílí. Je třeba si uvědomit, že je tento institut harmonizován na úrovni Evropské unie, tudíž je uplatňován v celé Unii. Vzhledem k tomu, že proti nám není vedeno žádné řízení, máme za to, že je tato úprava, která je v českém právním řádu, v pořádku. Účastník, kterému se zhorší podmínky, má právo bez sankce odstoupit od smlouvy,” říká Schneider.

Když Dernerová a další senátoři chtěli větší práva pro zákazníky, bylo jim řečeno, ať na to ani nepomyslí. „Protože operátorská lobby je obrovská. Pan ministr Mládek mi opravdu slíbil, že pokud novela v Senátu neprojde, tak ty tři body do novely prostě zapracuje. Teď slyším, že to byl pouze jeden bod. Nutno říci, že jsem hovořila i s panem magistrem Novotným, který říkal, že není žádný problém tyto tři body do novely zapracovat, ale že problém byl právě na úrovni pana Schneidera. Toto považuji za výsměch klientům,” myslí si.

Návrat do roku 2012

Schneider v rozhovoru opakujel, že toto nastavení je v pořádku. „Do budoucna, v souvislosti s evropským regulačním rámcem pro elektronické komunikace, může dojít a zřejmě dojde k nějakému posunu. Bude potřeba provést celkovou revizi zákona.” K revizi dojde tedy až na základě revize evropského rámce, nikoliv na základě požadavků českých občanů?

Reakce Schneidera: „To je příliš spekulativní aspekt -“ Když moderátor Jan Bumba poukáže na fakt, že je to přesně to, co řekl, zopakuje věty o přenositelnosti čísel. „Návrh zákona se připravoval v souvislosti s přechodem na digitální vysílání a bylo rozhodnuto, že se tam vloží jeden klíčový aspekt z návrhů senátorů. Tento aspekt byl velmi komplikovaný, ale dokázali jsme dojít ke kompromisu.”

„Evropská unie toto nenařizuje. My jsme naopak chtěli se těmito novelizačními body vrátit do roku 2012, kdy byl klient v lepším postavení. Já mám takový pocit, jestli operátoři nemají trošku větší vliv na MPO,” říká Dernerová. „Když jsem tehdy předkládala návrh, objevovala se řada spekulací o tom, že ten vliv tam je. Protože já jsem předložila návrh a ještě v době, kdy ho nikdo neviděl, byl na světě třeba 24 hodin, se objevovaly kolující materiály, které evidentně vycházely z dílny někoho velmi erudovaného, to znamená operátorů.”

Alena Dernerová

Schneider říká, že na tvorbu novely měli vliv i samotní operátoři. „Jakákoliv příprava zákona se konzultuje jak s hospodářskými, tak sociálními partnery.”

Přehrajte si celý duel o telekomunikacích a postavení zákazníka vůči operátorovi.

autoři: bum , Vítek Svoboda
Spustit audio