Okupace Palestiny je neudržitelná, frustrace obyvatel vede k terorismu

9. červen 2016

Současná vlna násilností trvá v Izraeli už téměř půl roku. Za oběť jí dosud padlo na 30 Izraelců a více než 155 Palestinců.

Mezinárodní společenství odsuzuje útoky palestinských extremistů, zároveň ale kritizuje izraelskou vládu za neochotu k jakýmkoli ústupkům vůči Palestincům, které by pomohly situaci uklidnit.

Během ledna se navíc vyhrotily vztahy mezi Izraelem a Organizací spojených národů. Už na začátku nového roku oznámil svoji rezignaci zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Makarim Wibisono.

Měl monitorovat dodržování lidských práv na Západním břehu a v pásmu Gazy. Jmenován do funkce byl už v roce 2014, Izrael mu ale po celou dobu odmítal umožnit vstup do země.

„Ujal jsem se mandátu s tím, že mi Izrael umožní přístup jako nestrannému a objektivnímu pozorovateli. Jakákoli má snaha o zlepšení situace Palestinců na Izraelem okupovaných územích ale byla systematicky bojkotována,“ vysvětlil svou rezignaci Wibisono v OSN.

Čtěte také

Situace se ještě více vyhrotila na konci ledna, kdy se generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyjádřil v tom smyslu, že má pochopení pro Palestince, kteří po padesáti letech okupace ztrácejí naději.

„Palestinci jsou okupováni půl století a stejně dlouhou dobu poslouchají prohlášení, která okupaci odsuzují. Jejich život se ale nemění. Děti dospěly, stávají se z nich prarodiče, ale my stále vydáváme pouze prohlášení a vyjadřujeme solidaritu. A Palestinci se logicky ptají, jestli to vše není jen hra. Musí sledovat nekonečné debaty o tom, jak rozdělit jejich zemi, která jim ale zatím mizí před očima,“ prohlásil Pan Ki-mun.

Na jeho výroky reagoval pobouřeně izraelský premiér Benjamin Netanjahu a obvinil Pan Ki-muna z podpory terorismu.

Pan Ki-mun na návštevě Prahy

„Palestinští vrazi nechtějí žádný stát vybudovat, zato chtějí jeden zničit. Nevraždí kvůli míru ani kvůli lidským právům,“ vzkázal podle BBC Netanjahu generálnímu tajemníkovi OSN.

Pan Ki-mun se pokusil svá slova vysvětlit na stránkách deníku New York Times „Poukázal jsem jenom na prostou a historicky podloženou pravdu, že lidé se vždy budou bránit okupaci. Nesnažte se má slova překroutit v podporu násilností,“ brání se Pan Ki-mun.

„Útoky na izraelské civilisty jsou zavrženíhodné, stejně jako oslavování vrahů. Nic neospravedlňuje terorismus a já ho kategoricky odsuzuji. Žádná bezpečnostní opatření ale sama o sobě násilí nezastaví. Upozornil jsem, že téměř půl století trvající okupace palestinského území vede k frustraci. Ignorováním tohoto faktu násilí nezmizí. Nikdo nemůže popřít, že každodenní realita okupace vyvolává zlobu a beznaděj. A právě tyto pocity spouští násilí a extremismus,“ píše Pan Ki-mun.

Ilegální židovské osady na palestinském území se rozšiřují. Izraelská vláda schválila výstavbu dalších 150 sídel na Západním břehu. 370 akrů palestinské země bylo označeno za státní půdu, což v praxi znamená, že ji mohou využívat jen izraelští osadníci.

Čtěte také

Mezitím se plánuje demolice tisíců palestinských domů. Především mladí Palestinci ztrácí naději v důsledku kruté, ponižující a stále nekončící okupace. Izraelci jsou zase šokováni téměř každodenními útoky a ztrácí naději na možné mírové urovnání.

„Společně se Spojenými státy, Evropskou unií i Ruskou federací požaduje i OSN podstatné změny, které umožní posílit ekonomické, institucionální i bezpečnostní pilíře palestinské samosprávy. Snažíme se zaangažovat také okolní arabské státy, aby pomohly zajistit bezpečnost oběma zemím. Stejně tak tlačíme na Palestince, aby přijali usmíření,“ vypočítává generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Podle něj je jasné, že trvalá dohoda mezi Izraelem a Palestinou se neobejde bez obtížných kompromisů obou stran.

Potyčky palestinské mládeže s izraelskými vojáky v Hebronu

Izrael musí jednoznačně podpořit palestinskou samosprávu, což vyžaduje významnou změnu jeho politiky na Západním břehu a v pásmu Gazy při zajišťování jeho legitimních bezpečnostních potřeb.

Znamená to především schválení plánu pro zónu C, která je plně pod izraelskou správou, tak, aby došlo k investicím a rozvoji infrastruktury a uvolnění přístupu k přírodním zdrojům.

Palestinci zase musí přijmout kompromisy, které umožní sjednotit pásmo Gazy a Západní břeh pod jednou demokratickou autoritou. Musí neustále a jednoznačně odsuzovat terorismus a přijímat preventivní opatření, která zabrání útokům na Izraelce a to včetně okamžitého zastavení výstavby tunelu do Gazy.

Čtěte také

„Budu vždy stát proti těm, kdo zpochybňují právo Izraele na existenci, stejně tak budu bránit právo Palestinců na vlastní stát. Obávám se ale, že v poslední době se blížíme k bodu, od kterého už nebude řešení v podobě dvou států možné. A zneklidňují mě vyjádření představitelů izraelské vlády, kteří by chtěli tento cíl zcela opustit,“ píše Pan Ki-mun.

Současná patová situace je nebezpečná pro všechny. Hrozí nekonečná vlna terorismu a zabíjení, kolaps palestinské samosprávy, větší mezinárodní izolace Izraele a koroze mravních základů izraelské i palestinské společnosti, které si stále více zvykají na násilnosti.

Čtěte také

„Můžete kritizovat mě nebo OSN, když ale podobné výhrady ke krátkozraké a mravně pochybené politice vyjadřuje tolik států včetně nejbližších spojenců Izraele, přestává být dlouhodobě udržitelné smést každou kritiku ze stolu, vzkázal Pan Ki-mun izraelskému premiérovi.

„Přišel čas, kdy si Izraelci, Palestinci i mezinárodní společenství musí uvědomit, že současný status quo je neudržitelný. Udržování lidí pod časově neomezenou okupací podkopává bezpečnost Izraele i Palestiny, uzavírá svůj text v listu New York Times generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Spustit audio