Odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál o tom, na co má a nemá pacient právo

17. srpen 2015
Studio Leonardo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03451864.jpeg

Na co má pacient právo a na co ne? Co znamená bezplatná zdravotnická péče? Jak dostupná je pro pacienty drahá terapie a jak nové metodiky léčby?

Hostem pořadu je Ondřej Dostál, vedoucí Centra pro zdravotnické právo 3. LF UK, který také působí v Platformě zdravotních pojištěnců.

Moderuje Martina Mašková.

JUDr. Ondřej Dostál PhD., LL.M. vystudoval trestní, mezinárodní, evropské a ústavní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zdravotnické právo na Saint Louis University School of Law. Od roku 2006 vede Centrum pro zdravotnické právo 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je lektorem v oboru zdravotnického práva mimo jiné na IPVZ Praha a působí jako advokátní koncipient.

Česká advokátní komora mu v roce 2006 udělila Cenu Právník roku 2006, je také nositelem ceny Dr. Paula Janssena v oboru farmakoekonomika a zdravotní politika, francouzské ceny za výzkum a vzdělávání v oboru zdravotnického práva a Bolzanovy ceny rektora UK. Působí v občanském sdružení Platforma zdravotních pojištěnců.


Spustit audio