Objeven hrob Mikuláše Koperníka

4. listopad 2005

Mikuláš Koperník patří mezi nejvýznamnější středověké astronomy. Po celá staletí nebylo známo, kde přesně byl pohřben. Polští archeologové 3. listopadu oznámili, že s největší pravděpodobností našli jeho ostatky a podle lebky dokonce sestrojili jeho počítačovou podobu. Místo posledního odpočinku slavného astronoma zřejmě leží v katedrále ve městě Frombork u Baltského moře.

Mikuláš Koperník se narodil roku 1473 v polské Toruni. Vystudoval několik vysokých škol, byl právníkem, lékařem, matematikem a astronomem. Protože současné pojetí národnosti vzniklo až v 19. století a za života Koperníka neexistovalo, nemohl se tedy sám považovat za osobu té či oné národnosti. Nejčastěji je považován za Poláka nebo Němce.

Jeho národnost ovšem není podstatná, mnohem důležitější je jeho vědecká práce. Hlavní Koperníkův přínos astronomii se často shrnuje do známé věty: "Zastavil Slunce a dal do pohybu Zem." Co dnes každé školní dítě považuje za samozřejmost, bylo za života Koperníka kacířskou myšlenkou.

rekonstrukce tváře na základě nalezené lebky

Církev by mu kvůli tomu jistě dělala velké nepříjemnosti, kdyby svůj objev nevydal až v roce své smrti. Všeobecně se soudilo, že Země je nehybná a všechna vesmírná tělesa obíhají kolem ní. Koperník si dovolil tvrdit opak - to Slunce stojí a Země spolu s ostatními planetami obíhá kolem něj. Navíc se Země otáčí kolem své osy, a střídá se proto u nás den s nocí.

Koperník zemřel roku 1543 v polském Fromborku a byl pohřben ve fromborské katedrále u oltáře, o který se staral. Nebylo však známo, který oltář měl ve Fromborku na starosti. Polští archeologové řadu let Koperníkův hrob v katedrále hledali a 3. listopadu oznámili, že v srpnu tohoto roku nalezená lebka s velkou pravděpodobností patřila Mikuláši Koperníkovi.

rekonstrukce tváře na základě nalezené lebky - profil

Důkazem má být počítačová rekonstrukce tváře v Ústřední kriminalistické laboratoři ve Varšavě. Stoprocentní jistoty však nebude asi nikdy možno dosáhnout - chybí testy DNA jeho potomků, protože Koperník jako duchovní nemohl mít děti.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio