Objev, na který se čekalo přes 30 let

28. duben 2015

V jihozápadní části Hostýnských vrchů, asi 2 km nad obcí Lukov nedaleko Zlína, můžete navštívit hrad Lukov. Památku, která objevem zbytků středověké zdi s pozůstatky interiérových omítek a nákresem konsekračního kříže získala nominaci na Patrimonium pro futuro.

Historie původně královského hradu sahá až do první třetiny 13. století. Mezi jeho vlastníky nacházíme rod Šternberků, pánů z Kunštátu nebo i Albrechta z Valdštejna. Památka prošla mnohokrát stavebními úpravami, které souvisely s historickými událostmi. Například o stavbě dolního hradu se Svatojánskou věží se uvažuje jako o reakci na dobytí a vypálení hradu v době česko-uherských válek. Detailní informace o historii hradu najdete na webu Spolku přátel hradu Lukov.

Právě dobrovolníci jsou od 80. let 20. století hlavní hybnou silou dění kolem hradu. Cílem jejich snažení není „pouze“ památková obnova, ale současně se snaží do hradních zdí vrátit život. Hrad je přístupný veřejnosti, jsou zde pořádány výukové programy pro školy i řada kulturních akcí. Navíc zde od roku 1983 probíhá prakticky nepřetržitě archeologický výzkum, který odhaluje mnohé zajímavosti o stavebním vývoji hradu.

Archeologové měli od samotného počátku výzkumu jeden velký sen. Snažili se objevit pozůstatky hradního kostela, o kterém se už v roce 1392 zmiňuje papež Bonifác IX. jako o místě, kde jsou přechovávány ostatky Sv. Kříže. Patrně si jen velmi těžko dokážeme představit pocity těch, kteří po více než třiceti letech snění objevili zbytky středověké zdi s pozůstatky interiérových omítek s nákresem konsekračního kříže. O významu nálezu jasně hovoří také nominace NPÚ na cenu Patrimonium pro futuro právě v kategorii objev roku.

Lukov a rok 2015

Ani v letošním roce nebudou dobrovolníci a členové Spolku přátel hradu Lukov zahálet. V této chvíli už pokračuje další památková obnova, která bude v letošní sezóně soustředěna na prostor tzv. dolního hradu. Archeoložka Muzea JV Moravy Zlín RNDr. PhDr. Jana Langová bude dozorovat začištění půdorysu studny, kde bude stavebně zajišťován její lem. Připraveny jsou také každoroční kulturní programy včetně tradičního Dne hradu, který připadá na 26. září. Letošní bude výjimečný, protože jeho součástí bude také svěcení hradní kaple.

Patrimonium pro futuro
Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim daného roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost dát hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno.
Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplníme další zajímavosti a fotografie. Jako první budete poznávat výjimečné počiny v památkářské péčí z pohledu různých profesí. Oficiální představení všech nominací připravuje Národní památkový ústav na 14. května 2015.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio