Obdobu unikátní novecerekvické synagogy nemají ani v Izreali

11. říjen 2013

V Nové Cerekvi na Pelhřimovsku byla po dlouhých letech znovuotevřena impozantní synagoga. Tu postavil v roce 1855 Štěpán Walser, původem z nedalekého Čížkova. V roce 1905 byla poprvé opravena. Poslední důkladnější opravou prošla v roce 1933.

Unikátní památkou je díky pseudomaurskému slohu, a je to stavba, která údajně nemá v Evropě obdoby. Patří mezi nejuznávanější židovské památky na kontinentu a obdivovat ji jezdí Židé z celého světa. "Je to jediná synagoga ve Střední Evropě svého druhu. Je chloubou celé Evropy a mnozí z nás ani neví, co tady v Nové Cerekvi máme. Když sem přijedou Izraelci, tak ani oni říkají, že tam nic podobného nemají," popisuje unikátnost stavby zdejší učitelka na odpočinku Libuše Hodíková, která se o záchranu novocerekvické synagogy zasloužila nejvíc.

Až na jedinou výjimku se nikdo z novocerekvických Židů po válce z německých koncentráků nevrátil. Nádherná sakrální stavba byla proto uzavřena a postupně sloužila kupříkladu jako bramborárna místního JZD či jako skladiště košťat pelhřimovských Spojených kartáčoven. Ostatně díky těm vznikla v 60. letech alespoň nová střecha, díky níž synagoga stojí dodnes. "Všechno bylo totálně zpustlé. Náhrobky se válely po zemi a navíc je rozbíjeli chuligáni. Prostě to bylo zneuctěné místo," dodává Libuše Hodíková.

Po roce 89 by zájem o opravu této vzácné kulturní a stavební památky zájem byl, jenže - jak jinak - chyběly peníze. Na tomto místě dodejme, že po roce 2000, kdy majitelem zdejších židovských památek znovu stala Židovská obec Praha, pro záchranu zmíněného židovského hřbitova hodně udělal dnes už zesnulý manžel paní magistry Hodíkové. Po jeho smrti před pěti lety však hlavní úkol, tedy záchrana synagogy, spočinul na této místní nadšenkyni. Lehké to rozhodně nebylo. Po dokončení úprav hřbitova paní Hodíková svému muži řekla, že je třeba opravit i Synagogu. "Muž mi řekl, že to je bláznovství, že to bude stát strašně moc peněz. Ale já jsem začala shánět peníze."

Libuše Hodíková zkrátka psala a psala - s houževnatostí a usilovností sobě vlastní. Pak se dostavil první opravdu hmatatelný finanční výsledek. "První peníze přišli ze zahraničí, od prezidenta, ministerstva kultury a přispěla také Židovská obec Praha. Udělali jsme odvodnění, okna, elektriku a částečně podlaha. A také se udělala střecha, ale zase bylo po penězích," popisuje Libuše Hodíková. Rozhodující pro zdárný výsledek těchto snah však nakonec byl program revitalizace židovských památek, který byl zahájen v roce 2010. Sdružení pro synagogu v Nové Cerekvi tedy v roce 2010 dostalo rozhodující sumu - 10 milionů korun.

Synagoga už ovšem zřejmě nikdy nebude sloužit svému původnímu účelu a stane se regionálním kulturním stánkem. A stručný popis? Je to impozantní jednolodní svatostánek s rozlehlými galeriemi, vysoký ke dvaceti metrům, dlouhý asi třicet metrů a čnící z domkové zástavby původní židovské enklávy.

autor: ldo
Spustit audio