O ptačích sexy slabikách, nástrahách světel ve městě pro migrující ptáky a signálu obsazeného hnízda

Pár volavek popelavých na hnízdě
Pár volavek popelavých na hnízdě

Debatují ornitologové Tereza Petrusková a Ondřej Sedláček a herec Kajetán Písařovic. Moderuje Martina Mašková.