Nutridatabáze a Potravinářské úterky pomáhají Čechům změnit stravovací návyky

13. říjen 2017
salát

Světový den výživy připadá na každého 16. října už od roku 1981, slaví se ve 150 zemích světa a jeho součástí jsou vzdělávací a osvětové akce. O projektech, které pomáhají šířit ověřené informace o potravinách a stravování hovořil v Magazínu Leonardo Štěpán Kala, ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

„Mladší generace se snaží dodržovat zdravý životní styl, ale často se řídí popularizačními přístupy, a tak její stravovací návyky nejsou vždy správné,“ upozornil expert.

Dokladem toho může být i to, že Česká republika nevychází v mezinárodních srovnáních zrovna dobře, zejména v číslech vyjadřujících obezitu.

„My jako příspěvková organizace ministerstva zemědělství pořádáme programy, lekce a činnosti, které směřují k osvětě určitých skupin obyvatel, zejména těch školních a předskolních.“

K této lepší informovanosti přispívá například Nutridatabáze. „Spravujeme a aktualizujeme tuto databázi, která řeší a prezentuje složení potravin v České republice. Její budování probíhá ve spolupráci s Celoevropskou sítí pro databáze složení potravin.“

„Cílem tohoto projektu je umožnit každému občanovi České republiky zjistit pravé složení potravin a ověřit si trendy, které kolují po internetu nebo v lifestylových časopisech.“


Na adrese www.nutridatabaze.cz jsou informace o obsahu energie, živin a vitamínů, minerálních a jiných látek. „Všechny údaje se vztahují k nějaké konzumační dávce, protože by databáze primárně měla sloužit k ověření složení jídelníčku. Většina dat byla získána analýzou potravin, především surovin potravinářského průmyslu.“

Kromě správy databáze organizuje ústav tzv. Potravinářské úterky. „Ve spolupráci s Českou potravinářskou společností pořádáme pravidelné vzdělávací akce, na které má veřejnost přístup zdarma.“

„Každé úterý se prezentují určitá vybraná témata, setkání se konají v Klubu techniků na pražské Novotného lávce. Musím říct, že jsme rádi, že v poslední době o tyto akce mají zájem zejména mladí lidé a jejich zaujetí pro tato témata je obrovské. Zájemci najdou informace o těchto akcích na našem webu www.uzei.cz.“

Ústav se bude také aktivně účastnit letošního dne Světové výživy a to pořádáním workshopu „Výživa ve výchově ke zdraví interaktivně.“

Seminář je zaměřen na učitele 1. a 2. stupně základních škol. „Pedagogové se zde budou učit pracovat s dostupnými aplikacemi jako je www.bezpecnostpotravin.cz a s výukovými soubory a pracovními sešity. Součástí semináře je i přednáška a diskuze na téma výživových doporučení.“

„Snažíme se zaměřovat právě na generaci žáků základních škol, protože změny v trendech stravování je třeba založit v útlém věku, protože člověk si své stravovací návyky nese většinou celý život a težko se mění,“ konstatoval Štěpán Kala.

Spustit audio
autoři: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák
  • Věda
  • zdravá výživa
  • stravovací návyky