Novodobým revolucionářem měl být vědec. Na společnost bez práce se Češi připravovali už před 50 lety

19. prosinec 2018

Na to, zda automatizace výroby definitivně odstraní potřebu fyzicky namáhavé práce, se ptáme i dnes. Podobné otázky si ale odborníci kladli už před více než 50 lety.

Projekt, který svedl dohromady asi 70 vědců z nejrůznějších oborů, měl jednoznačné politické zadání. Cílem bylo vytvořit jakýsi nový československý model socialismu. Po skončení stalinské éry totiž čeští komunisté hledali novou důvěryhodnou vizi socialistické budoucnosti. 

Vědecký tým vedl filozof Radovan Richta a kromě budoucnosti automatizace se výzkumníci zabývali třeba i tím, co budou vlastně lidé dělat ve chvíli, kdy jejich práci zastanou stroje.

Jakmile se přestaneme ptát, je konec, říká moderátor Hyde Parku Civilizace Daniel Stach

Daniel Stach

V pořadu Hyde Park Civilizace České televize pravidelně mluví s lidmi, kteří jsou ve svém oboru naprosté špičky. „Nejde ale o to, kolik mají doma cen, ale o to, co skutečně dělají,” zdůrazňuje v rozhovoru s Lucií Výbornou moderátor Daniel Stach.

„Oni opravdu promýšleli to, jak bude společnost vypadat a co budou lidé dělat. Jestli to třeba povede k plné seberealizaci jedince, nebo k nějakému tupému konzumu komerční kultury,“ popisuje směřování myšlenek vědeckého týmu Vítězslav Sommer z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. 

Obecně lze ale říct, že se vědci na budoucí vývoj dívali spíše optimisticky. Například naivně věřili v takřka neomezené možnosti vědeckého poznání.

„Revolucionář budoucnosti bude vědec a z Československa se stane jedna velká laboratoř. Byla taková představa, že od automatizace povede linka k dalším, opravdu epochálním převratům,“ vysvětluje představu výzkumníků o budoucnosti Sommer.

Civilizace na rozcestí

Vědci své poznatky nakonec dokonce shrnuli v knize, podle níž – „Civilizace na rozcestí“ – se jmenuje i aktuálně probíhající výstava.

Zajímavé bezesporu je, že některé prvky strategie pro rozvoj socialismu směrem k postindustriální společnosti pronikly až do akčního programu KSČ. Celý reformní proces ale později zastavila sovětská okupace.

autoři: Filip Rambousek , marz
Spustit audio

Související