Novela proti domobraně je dobře míněný, ale nepromyšlený nápad, vysvětluje advokát

2. říjen 2019

Ministerstvo vnitra přišlo s návrhem zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Ten by měl postihnout paramilitární struktury, které by chtěly suplovat bezpečnostní složky státu.

„Paramilitární nebo domobranecké spolky mohu představovat bezpečnostní riziko, opakovaně na to upozorňuje policie i zpravodajské služby... Je vhodný čas to vyřešit i na úrovni zákona,“ tvrdí v pořadu Pro a proti vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Ministerstva vnitra ČR Milena Bačkovská.

Tato novela souvisí s celkovou změnou zbrojního práva. „To, že není v tuto chvíli aktivita těchto skupin dramatická, může být pravda, ale snažíme se reformovat zbrojní právo na dlouhou dobu dopředu. Nejsme osamocený ostrov... Proto se domníváme, že je dobré být proaktivní a teď je ta vhodná chvíle.“

Stát má zákonné prostředky, jak tyto skupiny postihovat, ale chybí jednoznačný zákaz, aby vznikaly… Chceme mít možnost zasáhnout i proti neformálním uskupením, která se začnou ozbrojovat…, aby například prosazovala své zájmy... Budeme jim moct uložit pokutu a jejich členům zakázat legální nabývání zbraní.
Milena Bačkovská

Identifikace těchto sdružení prý bude probíhat ve spolupráci s policií a zpravodajskými službami. „Jde nám o to efektivně zasáhnout nejen proti skupinám, ale i proti jednotlivcům, které se činnosti těchto skupin budou účastnit.“

„Stále chybí jednoznačná deklarace toho, že vznik ozbrojených skupinu může být problematický, a proto by vznikat neměly... Potřebujeme mít možnost rozpustit takovou domobranu, zakázat jí i jejím členům činnost a připravit je o legálně držené zbraně ještě dřív, než začnou něco páchat podle trestního zákoníku,“ shrnuje Milena Bačkovská.

Zákon nedefinuje, na koho míří    

„Souhlasím, že v demokratické společnosti nemají podobné struktury existovat a stát by měl mít schopnost se s nimi nějak vyrovnat... Ale chybí mi hlubší analýza současné situace, protože tento trend je u nás na ústupu a není aktuální společenskou hrozbou,“ oponuje advokát a politolog Pavel Uhl.

Ten uznal, že reforma zbrojního práva má svou logiku, ale zároveň dodal, že zmíněný problém se zbraněmi souvisí jen okrajově. „Zde jde o problém sociální, ne problém kontroly zbraní.“

Když se stát rozhodne nějakou činnost zakázat nebo regulovat, tak musí počítat s tím, že skupiny, které se dnes prezentují celkem otevřeně a je poměrně snadné je identifikovat a v případě excesu proti nim zasáhnout, se stáhnou do ilegality, nebudou tak dobře vidět a je otázka, jestli by situace z hlediska státu byla lepší.
Pavel Uhl

Právník se také obává, že současné nástroje správního práva neumožňují policii identifikovat skupinu, která se vědomě skrývá. „A pokud by to bylo v režimu trestního práva, tak tady policie nástroje má, ale v situaci, kdy jde pouze o podezření z přestupku, tak tam kompetence nemá.“

„Norma technicky a po legální stránce domobranu nebo milice nedefinuje přesně… Tato novela je natolik obecná, že v případě nějakého incidenčního přezkumu a sankce narazí na nepřezkoumatelnost. Celé je to dobře myšlený a akceptovatelný nápad, který ale není dobře promyšlen,“ konstatuje Pavel Uhl.

Související