Nové prostory v hrobce faraóna Sethiho I.

22. září 2010

Primát mezi hrobkami v Údolí králů si co do délky a velikosti vydobylo místo posledního odpočinku faraóna Sethiho I. Egyptští archeologové teď odhalili v hrobce dalších 36 metrů chodeb a stále ještě nejsou na jejím konci.

Když faraón Sethi I. v roce 1279 nebo 1292 př. n. l. zemřel, uložili kněží jeho mumii do hrobky vytesané ve skalách Údolí králů. Syn Ramsese I. a otec Ramsese II. patřil k významným egyptským vladařům. Mezi jeho nejvýznamnější počiny řadí historici dobytí provincie Kadeš. O tu Egypt přišel za vlády faraóna Achnatona. Achnatonovi nástupci Tutanchamon a Haremheb se sice snažili o opětovné připojení provincie k říši, ale pohořeli. Uspěl až Sethi I.

Hrobku Setiho I., jež vyniká bohatě vyzdobenými stěnami, odkryl v roce 1817 italský badatel Giovanni Battista Belzoni. Došel k závěru, že je dlouhá sto metrů, a vědci neměli plných sto devadesát let důvod na tomto údaji něco měnit. Nejnovější průzkum egyptských archeologů však odhalil tunel, který vede o plných třicet šest metrů dále do nitra skály. Hrobka Setiho I. se tak stala největším a nejdelším hrobem v celém Údolí králů.

Průzkum komplikuje špatný stav hrobky. Tu mnohokrát poničily dešťové přívaly, protože původní odvodňovací šachty byly zasypány, když kněží stěhovali těžké sarkofágy na jiná, podle jejich názoru bezpečnější místa. Klenby v hrobce se v průběhu času na mnoha místech zřítily a skryly tak ústí chodby, kterou se nyní podařilo egyptským archeologům odkrýt.

Odborníci i laická veřejnost hoří zvědavostí, kam nově odhalená chodba vede. Staří Egypťané nebudovali tunely v hrobkách pro nic za nic a je vysoce pravděpodobné, že chodba spojuje známé prostory s nějakým velmi důležitým objektem.

Zvukovou podobu této zprávy jste mohli slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 25. 4. 2008 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio