Neznámé Sokolovsko

Původně středověký zbarokizovaný kostel ve Smrkovci, který hned po válce rozstříleli českoslovenští vojáci.

Sokolovsko není jen oblastí zničenou těžbou hnědého uhlí a vysídlením původních obyvatel. Důkazy nabízí kniha Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945, která byla nominována na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Svým rozsahem, obsahem i kvalitou výjimečná kniha Mgr. Vladimíra Prokopa a Bc. Lukáše Smoly byla nominována v kategorii prezentace hodnot odbornou komisí územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti. Na 880 stranách s více než 4500 obrazových příloh představuje současnou i minulou podobu Sokolovska. Oba autoři jsou osvědčenými badateli v oboru regionální historie a mají za sebou řadu úspěšných publikací.

Kniha Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945ve dvou svazcích představuje dochované i ztracené památky, rovněž připomíná zapomenuté místní umělce. Na jejích stránkách naleznete mnoho doposud neuveřejněných archivních a obrazových materiálů. Některé fotografie si můžete prohlédnout také ve fotogalerii, díky laskavosti Vladimíra Prokopa, který byl hostem ranního vysílání ČRo Plus.

Práce detektivů

Autoři se při psaní knihy stali doslova detektivy, protože svou knihu chtěli mít se všemi detaily. Vynaložené úsilí bylo v mnoha případech odměněno, protože se jim podařilo objevit fotografie interiérů kostelů, které dnes neexistují. Dokonce vypátrali barokní oltář z dnes neexistujícího kostela, o kterém 60 let nikdo nevěděl.

Sokolovsko - umění, památky a umělci do roku 1945

V knize naleznete ucelený soubor sakrálních staveb, židovských památek, významných soch, mariánských trojičních sloupů, kamenných křížů, tvrzí, hradů, zámků i panských sídel. Představení umělců, kteří působili v této lokalitě, je doplněno bohatou obrazovou přílohou představující jejich práce.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim daného roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost dát hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.