Nerovné odměňování mužů a žen v základním platu neexistuje, tvrdí viceprezident svazu průmyslu Rafaj. Měření potvrdilo rozdíly, říká socioložka Simerská

20. prosinec 2022

Zaměstnavatelé budou podle chystané unijní směrnice muset poskytovat údaje o rozdílu v platech žen a mužů na stejné pozici. Pomůže to k větší rovnosti v odměňování? „Jde o velmi správný krok. Pokud směrnice začne platit, zpřehlední odměňování těm, kteří teď trpí tím, že není transparentní,“ říká socioložka Lenka Simerská. „Směrnice nemá potenciál zásadním způsobem ten problém řešit. Jde o další byrokratické zatížení,“ míní viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. 

Nová pravidla, která by se měla týkat firem s více než stovkou zaměstnanců, podle Rafaje naopak pomohou zaměstnavatelům.

Čtěte také

„Ukáže se, že nerovné odměňování v základním platu neexistuje. Zejména u velkých firem to ani možné není. Třetina z nich má odborové organizace, navíc zákon jednoznačně říká, že různé odměny na stejných místech nejsou možné. Takže pro zaměstnance, kteří se o svém odměňování dozvídají mezi sebou, to transparentnost bude,“ konstatuje generální ředitel realitní společnosti Heimstaden.

Simerská, která je hlavní gestorkou projektu Rovná odměna ministerstva práce a sociálních věcí, ale upozorňuje, že měření rovného odměňování nástrojem Logib ve firmách soukromého i veřejného sektoru potvrdilo rozdíly v odměňování mužů a žen.

Zákoník práce neumožňuje na stejné pozici odměňovat různě dva zaměstnance. A to i v situaci, že si na počátku o různou mzdu řekli.
Lenka Simerská

„Firmy většinou tvrdí, že na to dávají pozor. Z měření nám ale vychází, že jsou tam určité rozdíly, které potom firma řeší. A jsou rádi, že na ně přišli pomocí tohoto nástroje, protože ono to není úplně intuitivní, nedá se na to přijít od stolu. A velmi se vyplatí, když si to firmy spočítají, protože zákoník práce neumožňuje na stejné pozici odměňovat různě dva zaměstnance. A to i v situaci, že si na počátku o různou mzdu řekli,“ popisuje zkušenosti.

Čtěte také

Upozorňuje, že podle směrnice o platové transparentnosti budou muset zaměstnavatelé zavést platové systémy, budou nuceni udělat napříč firmou škálování nebo rozpočtování pozic, aby měl každý možnost se orientovat.

Rafaj připomíná, že v Česku jsou zavedené dostatečné standardy. V jakékoliv větší firmě dnes podle něj existují tarify, přesně nastavená pravidla hodnoty pracovní pozice.

V jakékoliv větší firmě dnes existují tarify, přesně nastavená pravidla hodnoty pracovní pozice. A nikde tam není škatulka muž a žena.
Jan Rafaj

„Nikde tam není škatulka muž a žena. To znamená, že to zavedené máme a nic nového zavádět nebudeme. Souhlasím ale s tím, že se mají provádět audity. Třeba pokud se žena vrací po mateřské, dodělává si nějakou kvalifikaci, kterou mezitím kolegové zvládli, pohlídat, aby její mzda byla dorovnaná. A audity se musí provádět a provádíme je ve firmách už při náboru. Čas od času nějaký konkrétní případ z toho vyplyne, ale není to systémový problém,“ konstatuje.

Česko nenaplňuje barcelonské závazky

Z nedávné zprávy evropského institutu pro rovnost žen a mužů vyplynulo, že EU jako celek se pomalu posouvá k větší rovnosti platů žen a mužů. Nejmenší pokrok ale udělalo Česko. Rafaj upozorňuje, že do statistik vstupují dva důležité faktory, se kterými musí společnost pracovat.

Čtěte také

„Tím prvním je fakt, že ženy část své kariéry obětují rodině pořád víc než muži. Druhý důvod je ten, že u žen je daleko větší míra podílu kratších úvazků. Jejich průměrná mzda je logicky díky tomu nižší než u muže, který k tomu třeba přidá ještě nějaký přesčas,“ vysvětluje.

V Česku podle něj chybí dostatečný systém péče o rodinné příslušníky, ať už o děti, nebo starší občany, jako je třeba v západní Evropě.

„Česko nenaplňuje barcelonské závazky tak, jak se k nim zavázalo. To znamená zajistit dostatečný počet míst pro děti zejména mladšího věku. Proto se ženy do práce včas nevrací a nemůžou rychle vplout zpátky do kariéry. Máme tak stále menší podíl žen ve vyšších pozicích, což rovněž sráží průměrné mzdy dolů. S tím také souvisí to, že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme poměrně dlouhou rodičovskou,“ naznačuje.

Čtěte také

Simerská ale upozorňuje, že částečné úvazky neodebírají tolik ženám na odměňování.

„Máme velmi málo flexibilní trh práce právě co do částečných úvazků a zase návratu zpět na plné úvazky. Částečných úvazků je něco kolem 12 procent z celé zaměstnanecké populace. Takže tam je ten vliv minimální,“ připomíná.

„Co se týče mateřství, je rozdíl v odměňování žen a mužů do jisté míry cena za mateřství. Ale ženy jsou matkami a rodiny mají děti ve všech evropských zemích a jinde jsou na tom lépe. Kdybychom byli flexibilnější, tak si muž také užije své otcovství a ženy by se vracely do práce dřív. Tady vlastně funguje něco, čemu říkáme představa muže živitele. Jako otec získá určitý bonus i v očích zaměstnavatele, kdežto u žen to neplatí a naopak je tam propad společně s mateřstvím ruku v ruce,“ naznačuje Simerská.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Lukáš Matoška.

autoři: Lukáš Matoška , kbr
Spustit audio

Související