Nepropásněte Perseidy! Tak dobré podmínky k pozorování budou až za tři roky

12. srpen 2015

Dnešní noc si užijí nejen romantici, ale především astronomové. Od půlnoci budou k vidění meteorické roje Perseidy.

Letos budou k jejich pozorování výjimečně dobré podmínky: Měsíc pomalu vstupuje do novu – jeho světlo bude minimální.

Perseidy se liší od ostatních meteorických stářím, rychlostí a především legendou, která se k nim váže.

První zmínky o Perseidech pocházejí už z poloviny 3. století našeho letopočtu a souvisejí s umučením svatého Vavřince, původně vlivného správce majetku v Římské říši.

Při pronásledování křesťanů neposlechl příkaz krutého císaře Valeriána odevzdat veškerý majetek vládci a raději ho rozdal chudým.

Vavřince pak mučili ohněm a popravili. Pár dnů po jeho smrti, konkrétně 10. srpna 258, začaly z nočního nebe padat třpytivé slzy. Lidově se proto Perseidům říká slzy svatého Vavřince.

Původ Perseidů

Až italský astronom Giovanni Schiaparelli v druhé polovině 19. století našel přímou spojitost meteorů s kometami. Dokonce určil, že původem Perseidů je prach z komety 109P Swift-Tuttle.

Země každý rok prochází na své dráze skrze prachový proud rozptýlený za kometou, který je nejhustší vždy kolem 12. srpna.

Proč prach z komety září

Prachové částice z proudu za kometou, kterým se říká meteoroidy, se střetávají se Zemí a v atmosféře krátce zazáří jako meteory.

Jak souvisejí Perseidy se souhvězdím řeckého mytologického hrdiny Persea?

„Díky perspektivě se nám zdá, že tělíska z meteroidového proudu na obloze jakoby zdánlivě vyletovala z jednoho místa – radiantu. Podle jeho polohy označujeme i meteorický roj, takže v případě Persiedů je to souhvězdí Persea, v případě Geminid je to souhvězdí Blíženců, v případě Aquarid je to souhvězdí Vodnáře,“ vysvětluje astronom Jakub Rozehnal ze Štefánikovy hvězdárny v Praze.

Jedna z nejstarších komet

Persiedy vznikají díky kometě 109P Swift-Tuttle. Jmenuje se po amerických astronomech Swiftovi a Tuttleovi, kteří ji popsali nezávisle na sobě v červenci 1862 – jeden ve státě New York, druhý ve státě Massachusetts.

Kometa patří k jedněm z nejstarších. První záznamy o ní pocházejí ze starobylých čínských kronik z let -68 a 188.


Perseidy vstupují do atmosféry rychlostí 59 km/s a začínají zářit ve výšce okolo 120 km nad zemí. Podobně příznivé podmínky pro pozorování Perseidů budou v srpnu 2018.

Průlet komety popsal v červenci 1737 v Pekingu německý jezuitský misionář Ignatius Kegler.

Kometa má periodu 134 let. Naposledy u Slunce objevila v roce 1992. Znovu se k němu přiblíží až v roce 2126.

Perseidy bude ale i přesto možné pozorovat každý rok, prozrazuje astronom Jakub Rozehnal:

„Jedná se o velice starou kometu. Během mnohaset přiblížení ke Slunci se kometární prach rozprostřel podél celé dráhy komety, to znamená, že prach je všude tam, kde kometa obíhá. Mohli bychom si to představit jako jakýsi prstýnek nebo ovál ve vesmíru, kterým jednou za rok Země prochází.“

Meteorický roj Perseid
autoři: mvo , mše
Spustit audio