Není moc populární vysvětlovat, jak EU funguje, ale je populární na ni nadávat, soudí bývalý politik Bratinka

1. duben 2020

Po roce 1989 působil Pavel Bratinka v politice, byl spoluzakladatelem strany ODA a později se coby podnikatel zaměřil na problematiku Evropské unie. Dnes už nepodniká, aby se prý mohl bez obav vyjadřovat k veřejnému dění. (repríza)

Evropská unie podle Bratinky není nic jiného než forma spolupráce a soužití několika států. Špatně informovaní lidé si to ale často neuvědomují. „Můžeme společně jednat i vůči světu, který je stále nehostinnější a nepřátelštější k našim hodnotám,“ vysvětluje.

Vytváříme dojem, že Evropská unie je něco nad mraky, co je nad těmi členskými státy. Ale tak to není.
Pavel Bratinka

Princip vůdcovství

Bratinka sice v Bruselu nevidí žádnou vůdčí osobnost, upozorňuje ale na to, že Unie nefunguje na principu vůdcovství. „Stěžuji si hlavně na to, že nevidím žádnou osobnost, která by zazvonila na poplach ohledně informovanosti jednotlivých občanů v členských státech.“

Čtěte také

Bludy o Evropské unii jsou prý totiž velmi rozšířené a většina obyvatel Unie neví, jak skutečně funguje, a často je to ani nezajímá.

„Není moc populární vysvětlovat, jak EU funguje, ale je populární na ni nadávat,“ hodnotí a dodává, že Evropská unie přitom poskytuje obrovskou jistotu podnikatelům i lidem, že se podmínky, ve kterých se pohybují, nebudou měnit.

Zkostnatělý moloch?

Pokud jde o reformovatelnost Unie, Pavel Bratinka se na věc dívá optimisticky. Konec konců, „EU byla vždycky reformovatelná. V minulých desetiletích proběhlo několik reforem. Všechny měly formu nové mezinárodní smlouvy a musel je schválit i maltský parlament,“ vysvětluje.

Dodává ale, že jakýkoli návrh na změnu samozřejmě často narazí na odpor některých členských států. Neznamená to ale, že by kvůli tomu ke změnám vůbec dojít nemohlo.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Pavlem Bratinkou. Mluvili spolu také o dnešním komplikovaném světě nebo o stavu české společnosti.

Související