Nemyslím si, že všechny děti patří do běžných škol, říká speciální pedagog

23. březen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jiří Pilař

Zavedení společného vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí na českých školách vedlo ke zvýšení administrativy pro ředitele i učitele. Ve třídách dochází ke zpomalování výuky a kantoři mají jen malou podporu. K takovým závěrům došla Asociace speciálních pedagogů na základě vlastního šetření. „Největším problémem jsou děti, které mají poruchy chování,” říká speciální pedagog a zastupitel Šeberova za TOP 09 Jiří Pilař, který je hostem Interview Plus.

Jak šetření asociace vypadalo? „Dělali jsme ho amatérsky a mimo pracovní dobu, obeslali jsme základní školy v České republice. Poslali jsme jim dotazník, který byl celkem obsáhlý. Většina škol vůbec neodpověděla, protože ty dotazníky, které nejsou přímo od zřizovatele, obyčejně ignorují. Odpovědělo 200 škol, což považuji za slušný vzorek,” odpovídá Pilař.


Inkluze má své limity, které jsou dány dětmi, úrovní jejich myšlení a chování. Nemyslím si, že všechny děti patří do běžných škol, jak razí mnohé neziskovky.Jiří Pilař

Výsledky šetření hosta nepřekvapily. „Spoustu věcí jsme předjímali, když se o živelné inkluzi začalo hovořit. V současnosti lze ten rozjetý vlak už obtížně zastavit, můžeme pouze doufat, že se tento vlak bude usměrňovat,” dodává zastupitel.

Pedagogické fakulty jako kámen úrazu

„Každý speciální pedagog, který touží po segregovaném školství, je špatný speciální pedagog. Musíme si ale uvědomit, že inkluze má své limity, které jsou dány dětmi, úrovní jejich myšlení a chování. Nemyslím si, že všechny děti patří do běžných škol, jak razí mnohé neziskovky. Vidím to dnes a denně, když děti selhávají na základních školách, učitelé nevědí, co si počít, protože jim extrémně zlobivé děti rozvracejí výuku. Pak těžko můžou učitelé odvádět smysluplnou práci a naplňovat vzdělávací program,” říká Pilař.

Zjistila tedy asociace, že většina pedagogů považuje inkluzi za problém? „Ne inkluzi jako takovou, to určitě ne. Považují ale za problém přípravu prostředí, protože běžný pedagog v současné době není vybaven na to, aby pracoval s dětmi, které vykazují výraznější výchovné problémy nebo jsou výrazněji zdravotně postižené. Pedagogické fakulty, a tam je kámen úrazu, potenciální pedagogy nepřipravují na to, že se budou potkávat s těmito dětmi,” odpovídá host.

Výuka znevýhodněných dětí v běžných třídách funguje v ZŠ Lyčkovo náměstí už roky

„Z šetření plyne, že největším problémem jsou děti, které mají poruchy chování. Ty mají velké problémy ve třídě udržet pozornost, udržet se v lavici. V současné době se celkem slušně blížíme k tomu, co popsal Evan Hunter v Džungli před tabulí,” říká Pilař.

Nekvalitní školení

„Inkluzivní vzdělávání lze do škol zavádět pouze postupně, ne najednou. Běžného učitele, který neví o speciální pedagogice nic, vháníme do pasti a slepé uličky. On, i v dobré víře, nedokáže s těmi dětmi pracovat. Nebyl zvyklý na to, že někdo vstane z lavice a začne mu sprostě nadávat,” vysvětluje zastupitel.


Když máte v pětadvacetihlavé třídě tři, čtyři děti s poruchami chování a k tomu dítě, které je mentálně retardované, tak to je téměř nezvládnutelná situace.Jiří Pilař

To se děje až od letošního roku? „Ty děti tam také byly, ale v menší míře. Spousta z nich je mentálně hraničních, ty byly opečovávány ve školách pro ně zřízených, tedy ve školách, kde měly třídy podstatně menší kapacitu. Když máte v pětadvacetihlavé třídě tři, čtyři děti s poruchami chování a k tomu dítě, které je mentálně retardované, tak to je téměř nezvládnutelná situace,” odpovídá Pilař.

„Dochází sice ke školením, ale mám pocit, že ministerstvo trošku přecenilo dopad těch 40 hodinových školení. Ta školení nejsou dost kvalitní, školitelé nemají dostatek zkušeností a znalostí ze speciální pedagogiky. Asi to není to pravé ořechové, protože spousta pedagogů a ředitelů je nespokojena s úrovní těchto školení. V mnoha dotaznících se objevilo, že jim neříkají nic nového. Je to celkem logické, protože za 40 hodin se těžko můžete dostat na úroveň toho, kdo tuto problematiku studoval pět let,” myslí si speciální pedagog.

Poslechněte si celý rozhovor se speciálním pedagogem a pražským zastupitelem za TOP 09 Jiřím Pilařem ze záznamu.
autoři: bum , Vítek Svoboda
Spustit audio