Nejen kůrovec, ale i kloubnatka smrková masivně ničí stromy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ve spodní části zdravý pupen smrku pichlavého, nad ním tmavý pupen, napadený kloubnatkou smrkovou

Nejen kůrovec, ale také kloubnatka smrková ničí masivně stromy v Jizerských a Krušných horách. Tohle houbové onemocnění se vyskytovalo ještě před dvanácti lety jen výjimečně. Dnes jsou jím napadené všechny smrky pichlavé v Jizerských horách a choroba se navíc šíří nově i na smrk ztepilý, který tam tvoří 90 % všech lesních porostů. Téma pro Zaostřeno Šárky Škapikové.