Nejen kůrovec, ale i kloubnatka smrková masivně ničí stromy

Ve spodní části zdravý pupen smrku pichlavého, nad ním tmavý pupen, napadený kloubnatkou smrkovou
Ve spodní části zdravý pupen smrku pichlavého, nad ním tmavý pupen, napadený kloubnatkou smrkovou

Nejen kůrovec, ale také kloubnatka smrková ničí masivně stromy v Jizerských a Krušných horách. Tohle houbové onemocnění se vyskytovalo ještě před dvanácti lety jen výjimečně. Dnes jsou jím napadené všechny smrky pichlavé v Jizerských horách a choroba se navíc šíří nově i na smrk ztepilý, který tam tvoří 90 % všech lesních porostů. Téma pro Zaostřeno Šárky Škapikové.