Nejbližší příbuzní mravenců jsou včely

9. říjen 2013

Mravenci jsou příbuznější včelám než vosám. Překvapivé zjištění přinesla genetická studie různých druhů blanokřídlého hmyzu.

Blanokřídlý hmyz se dělí na dvě velké skupiny: podřád širokopasí a podřád štíhlopasí, kam patří včely, vosy a mravenci. Ekologie tohoto eusociálního hmyzu se těší velkému zájmu, ale jejich evoluční vztahy se zatím nepodařilo zcela objasnit. Obecně se však předpokládalo, že mravenci a včely jsou si vzdáleněji příbuzní, než mravenci a vosy. Za nejbližší příbuzné mravenců se přitom považovaly ektoparazitické vosy.

Výsledky nejnovější rozsáhlé studie tomuto pohledu odporují. Tým vědců z Kalifornské univerzity v Davisu zkombinoval data získaná sekvenováním DNA s takzvaným transkriptomem, který ukazuje, které geny jsou u daného živočicha aktivní a přepisují se z DNA do RNA. Jejich srovnání u různých druhů blanokřídlého hmyzu ukázalo, že sesterskou skupinou mravenců je nadčeleď včelovití (Apoidea), kam patří včely, čmeláci, ale také „vosičky“ kutilky. Nadčeleď sršňovití (Vespoidea), kam patří vosy, sršně, hrabalky a kodulky, je jim příbuzná vzdáleněji.

Výsledky studie také přinášejí určité pochybnosti o hmyzu Cariridris bipetiolata ze spodní křídy. Jeho fosilie byla až dosud pokládána za vůbec nejstaršího známého mravence. Nyní se však zdá, že by mohlo jít spíš o pravěkou kutilku z nadčeledi Apoidea.

Zdroj: ScienceDaily, Current Biology

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio