Něco agitek, písní a scének ze školního vysílání

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Propaganda v poválečném Československu, říjen 1949

Rozhlasové vysílání pro základní – po většinu normalizace devítileté – školy sestávalo z několika nestejnorodých segmentů.

Pohádky více či méně didaktické, výukové programy a nejrůznější soutěže výrazně doplňovala dramatizace školní četby a měkká i tvrdá propaganda uzpůsobená (často neobratně) věku příslušné cílové skupiny.

Z množství dochovaných nahrávek jsme se samozřejmě z větší části soustředili na ideologii pro dětské posluchače, ale tento výběr byl doplněn i ukázkami z jiných žánrů.

Z desetidílného cyklu, který prostřednictvím (samozřejmě fiktivní) korespondence mezi dvěma desetiletými chlapci – Jirkou z Prahy a Serjožou z Moskvy – jsme vybrali dvě ukázky. V první se Serjoža svěřuje Jirkovi, jakým zážitkem pro něj byla návštěva manifestace k výročí Velké říjnové socialistické revoluce, ve druhé pak Jirka pro posluchače česky dozpíval sovětskou písničku zaslanou Serjožou.

Komunistické, tedy jedině správné pojetí

Velmi oblíbeným žánrem komunistické hagiografie pro děti byly pohádky (pro menší) a hrdinské příběhy (pro větší) o vrcholných představitelích komunistických dějin. Vybrali jsme ukázky ze dvou opusů o Vladimíru Iljiči Leninovi (jeden pro menší a druhý pro větší děti) a z jednoho věnovaného Klementu Gottwaldovi. 

Klíčovým a často opakovaným historickým tématem byla druhá světová válka, či lépe řečeno její komunistické, a tedy jedině správné pojetí. Ať už šlo o rádoby spontánní dialog mezi malou holčičkou a její maminkou o květnovém povstání v Praze, o drama ze Slovenského národního povstání (s Jiřinou Švorcovou v hlavní roli) či o úvahy malých chlapců o původu barev na naší vlajce – což jsou tři vybrané ukázky z této oblasti.

Dále jsme pak zařadili úryvek z dramatizace školní četby (Malý Bobeš J. V. Plevy), několik pozoruhodných písní (dvě byly pojaty jako náborové agitky pro zaměstnání na poště) a další zajímavé ukázky.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý

Odebírat podcast

Související