Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově

Obraz sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse po základním restaurátorským ošetřením (detail)

Stačilo základní restaurátorské ošetření a obraz sv. Jana Nepomuckého získal zcela nový rozměr. Působivé dílo odhalilo signaturu, která potvrdila tušené – jde o velmi významnou práci!

V těchto dnech vrcholí v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli přípravy nové expozice Andělé na návrší, která má veřejnost seznámit se zajímavými díly depozitářů Královéhradecké diecéze. Jedním z cílů tohoto projektu bylo vytipování méně známých a často opomíjených děl.

V rámci příprav zamířil historik umění z územního odborného pracoviště Národního památkového ústav v Josefově, Mgr. Petr Arijčuk, také do kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově. Tehdy poprvé u obrazu sv. Jana Nepomuckého zaznělo, že by mohlo jít o práci Anthona Schoonjanse (1655 – 1726). Dnes už máme jistotu, která obrazu vynesla nominaci v kategorii Objev roku na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Anthon Schoonjans se narodil v Antverpách jako syn obchodníka s vínem, ale více než obchod ho lákalo malování. Když získal první malířské zkušenosti, odcestoval do Itálie a cestování ho provázelo celým životem. Působil u mnoha různých dvorů, svým dvorním malířem ho jmenoval například císař Leopold I. Kromě portrétů maloval působivé obrazy s náboženskou, historickou i mytologickou tématikou.

Díky laskavosti královéhradecké diecéze, litomyšlskému proboštství a kostelu sv. Petra a Pavla ve Svojanově si můžete v galerii prohlédnout obraz sv. Jana Nepomuckého před základním restaurátorským ošetřením i po něm, včetně detailu podpisu A. Schoonjanse.

Andělé na návrší očima restaurátorky

Příprava expozice Andělé na návrší je sama o sobě finančně velmi náročná, proto u většiny obrazů probíhá pouze základní ošetření. Péčí o obraz sv. Jana Nepomuckého byla pověřena akademická malířka Hana Vítová: „Základní ošetření, v nezbytné míře, jsem provedla i u tohoto obrazu, jehož čitelnost snižovala zakalená vrstva laku. Regenerací tohoto laku došlo i ke zčitelnění a objevení doposud zastřené signatury na boku krucifixu na levé spodní straně obrazu. Tento „nález“ potvrdil domněnku P. Arijčuka o autorství tohoto obrazu.“

Objevem podpisu přitom práce zdaleka nekončí. Důkladný restaurátorský zásah tento obraz teprve čeká: „Doposud byl proveden základní průzkum a je vypracovaný restaurátorský záměr. Náklady na restaurování obrazu a jeho ozdobného vyřezávaného rámu činí přibližně 45 000 Kč.“ Zda se podaří tuto částku získat ukáže až budoucnost. Pro nás se může obraz sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse stát symbolem dalšího rozměru expozice Andělé na návrší – pokusu o obnovení tradice mecenášů, kteří pomohou svými finančními prostředky k ochraně našeho kulturního dědictví.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim daného roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost dát hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno.

Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplníme další zajímavosti a fotografie. Jako první budete poznávat výjimečné počiny v památkářské péčí z pohledu různých profesí. Oficiální představení všech nominací připravuje Národní památkový ústav na 14. května 2015.