Nebudeme dělat pokusy na lidech, říká poslanec Tejc k úřednickým platům

Služební zákon jde do poslanecké sněmovny. Mezi neduhy státní správy, které snaží napravit, patří také odměny úředníků.

„Nebudeme dělat pokusy na lidech, jako minulé vlády. Nechceme, aby někdo zjistil, že má o pět tisíc menší plat jen proto, že se vláda spletla,“ uvedl v Pro a proti předseda ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD).

Podle něj zůstanou platy úředníků ještě dva roky stejné. Proto, aby vláda stihla posbírat všechna potřebná data a provést analýzu.

„Změny odměňování úředníků provádíme, ale systémově. Rušíme smluvní platy, a už nebude možné, aby někdo za stejnou práci dostával trojnásobný plat než ostatní zaměstnanci,“ vysvětlil Tejc.

V budoucnu tak nebude možné vyplácet odměny v neomezené míře jako v minulosti. „25 % procent platu je maximální možná výše odměny.“


Tejc: Musíme odstranit miny nakladené zejména panem Drábkem, kdy většina zaměstnanců dostávala základní plat bez ohledu na praxi, a to co zbylo, nebylo ušetřeno, ale bylo přerozděleno oblíbencům na jednotlivých ministerstvech.

Ředitelka občanského sdružení Oživení Lenka Petráková je v hodnocení změn v odměňování střízlivější.

„Ruší se pouze možnost uzavírání nových smluvních platů. Smluvní platy, které jsou už uzavřeny, zůstanou, protože tam jsou smluvní podmínky dány. To je nedostatečné. Stále zůstává celá řada příplatků. Ty by měly bát navázány na tarifní plat.“

Vláda neví, kolik zaměstnanců platí a jak

Fakt, že vláda nemá přesná čísla o počtu zaměstnanců a výši jejich odměn oba diskutující zaráží.


Peterková: Je alarmující, že tato vláda neví, kolik má zaměstnanců, a kolik jim dává peněz. Pokud se zeptáte v soukromé sféře, budou zaměstnavatelé vědět přesně.

Tejc souhlasí: „Pro mě je to nepochopitelné. Čísla byla na jednotlivých úřadech, ale nebyla vedena nikde centrálně. Proto současná vláda přistoupila k tomu, že byly vyzvány rezorty, aby údaje shromáždily.“

„Z mého pohledu to byl záměr, aby se v tom chaosu ztratily extrémní případy, kdy platy některých byly mnohonásobně vyšší než těch, kteří za stejnou práci dostávali tarif,“ shrnul poslanec.