Násilí na seniorech je výsledkem chybné komunikace v rodině, tvrdí odbornice

senior

Seniorů, kteří se stávají obětmi nějaké formy násilí stále přibývá. Není výjimkou, že tyrany jsou jejich nejbližší, rodinní příslušníci.

Situace je vážná na celém světě, i proto na dnešek připadá Světový den proti násilí na seniorech.

„Domácího násilí na seniorech je hodně, ale jen asi 20 % procent šetřených případů se týká seniorů,“ uvedla v Ranním Plusu vedoucí skupiny domácího násilí při policii v Brně Alena Skoumalová.

Senioři se často stydí o těchto problémech mluvit, zřejmě i proto, že nejčastěji bývají týráni svými rodinnými příslušníky, potvrdila policistka. „Agresory jsou nejčastěji muži, obvykle vnuci nebo i synové.“

„Je velice dobře, že se o tom mluví. Není to ostuda, je potřeba, aby senioři věděli, že mají právo se obrátit na kohokoli, ať už na obecně prospěšné společnosti, nebo přímo na policii,“ řekla Skoumalová.

Na policii se ale ohrožené osoby nebo jejich blízcí obvykle obrátí až ve chvíli, kdy různé druhy psychického, sociálního, ekonomického a jiného násilí přejdou v násilí fyzické, konstatovala policistka.

„V první řadě se řeší to, zda je možné násilnou osobu vykázat, je-li to možné, tak pak se sociálním odborem řešíme umístění ohrožených seniorů,“ shrnula Alena Skoumalová.

Rydlová: Snažíme se dodat seniorům zdravé sebevědomí

Předsedkyně občanského sdružení Porte Vladana Rýdlová už čtvrtým rokem spolupořádá festival Fresh senior, který každoročně hledá aktuální společenská témata, a těm se věnuje.

„Zdárně jsme seznámili naše seniory například s násilím ze strany prodejců a nekalého chování firem, letos věnujeme hlavní téma festivalu násilí v rodině, násilí mezi nejbližšími,“ dodala.

Projekt Fresh senior oslovuje více než 800 lidí. „ Ti jsou ovšem v životě velmi aktivní. Snažíme se, aby získávali zdravé sebevědomí, nejrůznější dovednosti, celkový společenský přehled nebo i znalost světových jazyků,“ přiblížila agendu sdružení Rýdlová.

Podle ní je důležité, aby se senioři sami osobně dokázali bránit různým nástrahám. „Když nový člověk přichází do našich řad, dostane se do společenství, kde se otevře a sám přijde na to, že jeho způsob život není úplně šťastný.“

„V takových případech je k dispozici odbornice z psychosociální poradny, které s námi konzultuje, jak seniorovi pomoci, ať už psychologicky, sociálně nebo právně,“ popsala formu pomoci předsedkyně.

„V 80 % případů je to o špatné komunikaci v rodině. Občas bývá senior špatně pochopen, jeho blízké okolí špatně chápe jeho názory a postoje, jeho přání,“ řekla o příčinách domácího násilí na seniorech Vladana Rýdlová.