Národ, rodina a obrana. Proti školské reformě se v Maďarsku zvedá vlna kritiky

V Maďarsku budí pozornost – a také značnou nevoli – nově představené učební osnovy. Výuka má podle nich klást důraz na národ, rodinu a ochranu vlasti. Kritici ale tvrdí, že děti kvůli nové podobě vyučovací látky ztratí schopnost přemýšlet.

Tématu se věnuje německý magazín Der Spiegel.

Autorem nové iniciativy je maďarský ministr pro lidské zdroje Miklós Kásler, který má na starost sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku, mládež, kulturu, sport a výchovu. Jeho osoba přitom už v minulosti vyvolala údiv.

Čtěte také

Kásler, který vystudoval medicínu, mimo jiné věří v to, že 80 procentům smrtelných chorob by se dalo zabránit dodržováním biblického desatera. Politik se také proslavil tvrzením, že Einsteinova teorie relativity je dnes už vyvrácena.

Maďarské ministerstvo školství teď ale v pohledu Der Spiegelu nezpůsobilo jen další nevěřícné kroucení hlavami, ale vyvolalo také protesty, jaké země už dlouho nezažila. Vlna nevole přišla právě po zveřejnění nových národních učebních osnov pro základní a střední školy na konci ledna.

Dokument se téměř okamžitě stal terčem ostré kritiky ze strany učitelů, profesorů a předních intelektuálů. Mnoho škol, univerzitních institucí a pedagogických spolků požaduje jeho stažení.

Podle kritiků jsou nové osnovy přeplněné ideologickým obsahem a žákům znemožňují osvojit si kritické myšlení. Mnozí komentátoři v nich vidí další milník v kulturním boji vlády premiéra Viktora Orbána a mluví o návratu k autoritářské vzdělávací politice z dob komunismu.

Hodnoty minulosti

Podle Der Spiegelu nové učební plány vznikly bez konzultace s odborníky. Ministr Kásler je představil 31. ledna se slovy, že učivo je sestavené na míru současným a budoucím společenským podmínkám a že se zároveň opírá o „hodnoty z minulosti“. Stěžejním obsahem výuky podle něj má být národní identita a harmonický rodinný život.

Čtěte také

Slova jako „národ“, „identita“ a „rodina“ jsou přitom v novém učebním plánu skutečně centrálními pojmy a v textu se vyskytují často. Naopak výrazy jako „demokracie“, „lidská práva“ nebo „právní stát“ spíše paběrkují.

O národní identitě se děti mají dozvídat v novém předmětu s názvem nauka o státnosti, obdobě občanské výchovy. Cílem tohoto předmětu má být vštěpování „emociálních prvků pocitu národní soudržnosti do osobnosti žáka“. Kromě toho má nová podoba občanské výchovy u mladých generací pěstovat „zákonůdbalé chování“.

Podobně se v učebních plánech pracuje s tématem ochrany vlasti a obrany. Děti mají pochopit, že „obrana vlasti neleží pouze na bedrech armády, ale je záležitostí všech maďarských občanů“. Po ukončení školní docházky mají být žáci „pyšní na minulost svého národa“ a schopni „vybavit si příklady hrdinství a obětování sebe sama při obraně a boji za svobodu Maďarska“.

„To, že nový učební plán v takové míře předepisuje závaznou ideologii, jsme tady od převratu v roce 1989 neměli,“ říká předseda asociace učitelů dějepisu Lászlo Miklósi. Šéf Demokratického svazu učitelů György Fenyö zase v deníku Népszava označil osnovy za protidemokratické. Podle něj odpovídají spíše diktatuře.

Ne fašistickým spisovatelům

Odmítavý postoj zaujala i většina pedagogických fakult maďarských státních univerzit, učitelské odbory nebo Maďarská akademie věd. Symbolem kritiky se stala akce na sociálních sítích, když se učitelé nechali vyfotit se sloganem „Nevyučuji o fašistických spisovatelích!“ Jejich pohnutkou byl fakt, že nový učební plán do povinné četby zahrnuje díla několika maďarských nacionalistických a antisemitských spisovatelů meziválečného období.

Čtěte také

Takovým je například Albert Wass, který byl v roce 1946 v Rumunsku kvůli válečným zločinům v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. V Maďarsku je ale podle Der Spiegelu považovaný takřka za národního umělce a v zemi je mu věnováno i několik pomníků. V ostrém kontrastu je to, že jméno nositele Nobelovy ceny za literaturu Imreho Kertésze ze seznamu povinné četby zmizelo.

Německý magazín označuje nové osnovy za součást postupu vlády premiéra Orbána, který se snaží získat kontrolu nad vzděláváním a maďarskou kulturní scénou. V obou oblastech chce v pohledu Der Spiegelu nastolit krajně konzervativní a etnonacionální ideologii

Tuto snahu má dokládat stupeň centralizace maďarského školství, kterého už premiér při svém tažení dosáhl. Své nezávislé postavení už ztratily státní univerzity a v minulém roce vláda zasáhla také do autonomie Maďarské akademie věd.

Mezinárodní pozornost si v minulosti vysloužilo také tažení proti Středoevropské univerzitě, která byla donucena z Maďarska odejít, nebo zákaz výuky genderových studií. Vlny odporu, které se proti těmto krokům zvedly, ale na vládní politiky příliš nezapůsobily.

Ministr Kásler zatím pomíjí i současnou kritiku nových učebních osnov. Jeho zástupce Bence Rétvári už nicméně obvinil protestující učitele z toho, že jejich činnost financuje filantrop George Soros, informuje německý magazín Der Spiegel.

autor: Jakub Rerich
Spustit audio