Nalezena asi nejbližší neutronová hvězda

22. srpen 2007
Osmá objevená osamocená neutronová hvězda

Rodina osamocených neutronových hvězd se rozrostla na 8 příslušníků. Vzdálenost nejnovějšího přírůstku od Země není úplně jistá, ale mohlo by se jednat o nejbližší neutronovou hvězdu.

Většina hvězd žije ve dvojicích, a tak i neutronové hvězdy objevují astronomové jako součást binárních systémů. Osamělé neutronové hvězdy jsou výjimečné a dosud jich bylo známo jen sedm. Proto se jim také říkalo podle slavného westernu z roku 1960 Sedm statečných. A když teď astronomové z McGillovy a Pennovy univerzity objevili osmého člena, zůstali věrni tradici a pojmenovali ho Calvera, což je záporná postava zmiňovaného filmu.

Pojem osamělá neutronová hvězda neznamená jen to, že hvězda není součástí dvojhvězdy. Takto se označují i neutronové hvězdy, kolem kterých není ani náznak zbytku po výbuchu supernovy a které nemají žádné radiové pulzy. Bližší vysvětlení, co jsou to neutronové hvězdy, najdete třeba na Wikipedii .

Objev osmé izolované neutronové hvězdy přitom začal prohledáváním staršího katalogu. Robert Rutledge z McGillovy univerzity v Montrealu se díval do katalogu 18 000 rentgenových zdrojů zaznamenaných družicí ROSAT, která pracovala v letech 1990 až 1999. Tyto zdroje pak porovnával s katalogy obsahujícími zdroje viditelného, infračerveného a radiového záření. Zjistil, že na místě oblohy, kde byl objeven rentgenový zdroj s označením 1RXS J141256.0+792204, není v žádném jiném katalogu ani stopa po záření v jiné vlnové délce.

Rentgenový zdroj se nacházel v souhvězdí Malého medvěda (Malý vůz), které je veřejnosti dobře známé díky své nejjasnější hvězdě Polárce. Podle souřadnic namířili astronomové na vybrané místo rentgenovou družici Swift. Její měření potvrdila, že zdroj je od dob ROSATu stále na místě a vyzařuje skoro stálé množství rentgenového záření. Upřesnění souřadnic umožnilo zacílit na pozici další rentgenovou družici Chandra a také 8,1metrový Gemini North Telescope na Havaji. Ukázalo, že v okolí skutečně není žádný další zdroj jakéhokoli záření a jedná se o izolovaný objekt.

Neutronová hvězda s magnetickými siločarami

Protože není jiná teorie, který by vysvětlovala záření objektu v rentgenovém světle a absenci záření ve viditelném světle, usoudili vědci, že se jedná o neutronovou hvězdu. Zatím se nedá určit, o jaký typ neutronové hvězdy se jedná, ale podle názoru objevitelů je velmi zvláštní. Mohlo by se dokonce jednat o prototyp nového druhu neutronových hvězd.

Důvodem jej její poloha v naší Galaxii. Nachází se totiž vysoko nad galaktickým rovníkem. Supernovy ale vybuchují v místech, která překypují hvězdami. Neutronová hvězda, která je zbytkem po takovém výbuchu, se musela na svou současnou pozici nějak dostat - astronomové zatím přesně neví, jak by to mohla dokázat.

Nová neutronová hvězda bude jistě vhodným terčem dalšího pozorování. V rentgenovém světle je poměrně jasná a nachází se celkem blízko Země. Vědecký tým chce provést další - a delší - pozorování družicí Chandra a pokusit se odhalit pulzace v rentgenovém záření a změřit spektrum. Domluvena je i spolupráce se sítí radioteleskopů, který se pokusí najít pulzy v rádiovém oboru.

Spustit audio
autor: Petr Sobotka