Na světě je stále více než 40 milionů otroků, většinu z nich tvoří ženy a dívky

Dítě, vykořisťování, nevolnictví, moderní otrok, moderní otroctví

Přibližně čtyřicet milionů lidí na světě žilo v minulém roce 2016 v podmínkách moderního otroctví. V každém čtvrtém případě se jednalo o nezletilou osobu nebo dítě. Vyplývá to ze společné zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO), která působí v rámci Organizace spojených národů, a Nadace Walk Free Foundation, která bojuje proti novodobému otrokářství a obchodu s lidmi. O reportu informuje na svém webovém portálu americká televizní stanice CNN. Novodobé otroctví postihuje především ženy a dívky. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že z celkového počtu čtyřiceti milionů zotročených bylo 25 milionů lidských bytostí nucených k práci pod hrozbou nebo nátlakem. Dalších 15 milionů lidí pak žilo v nedobrovolně uzavřeném manželství.

Není jednoduché odhadnout přesný počet osob, které každý den žijí v podmínkách novodobého otroctví. Existují totiž různé výzkumy, které dochází k odlišným číslům. Jedním z důvodů je to, že každá z daných studií definuje pojem otroctví trochu jinak.

Jak odhalit otroctví

Další z faktorů, které zamlžují realitu, je fakt, že odhalení otroctví není vůbec snadné, protože jde většinou o pečlivě skrývaný zločin. Stejně tak je tomu i u vynucených manželství, připouští ve svém článku americká CNN.

Nadace Walk Free Foundation a Mezinárodní organizace práce v minulosti vydávaly dva samostatné přehledy. Zpráva s názvem ‘Globální odhady moderního otroctví pro rok 2017‘ je jejich prvním společným pokusem poodhalit pomyslný závoj tajemství, který zakrývá problematiku otroctví v současném světě.

Podle zveřejněných čísel ženy a dívky loni představovaly 71 procent z lidí pod nadvládou novodobých otrokářů. V případech nucené prostituce a v oblasti komerčního sexuálního průmyslu ale ženy tvoří dokonce 99 procent ze všech obětí.

Pětina dětí je sexuálně zneužívaná

I nucené sňatky dopadají v drtivé většině případů hlavně na ženy a dívky – obětmi jsou v 84 procentech z celkového počtu nucených manželství. Na děti připadá asi 20 procent případů sexuálního zneužívání, 37 procent manželství z donucení a na nucené práci se nezletilí podílejí osmnácti procenty, uvádí CNN.

Dítě, vykořisťování, nevolnictví, moderní otrok, moderní otroctví

Autoři nového přehledu tvrdí, že jejich zpráva obsahuje dosud nejspolehlivější údaje o novodobém otroctví ve světě. A výzkumníci dodávají, že podle zveřejněných čísel je jasné, že boj proti novodobému otrokářství bude ještě náročný.

„Pokud víme, že moderními otroky je více než 40 milionů lidí, můžeme říct, že pomoci se dostalo pouze hrstce z nich. Řádově se jedná o tisíce lidí. Ať už prostřednictvím trestního soudnictví nebo systémů pro podporu obětí. Je to velká výzva, kterou musíme vyřešit,“ cituje CNN výkonnou ředitelku globálního výzkumu nadace Walk Free Foundation Fionu Davidovou.

Bez možnosti vzdoru

Přehledová zpráva definuje novodobé otroctví jako způsob vykořisťování, kterému člověk nemůže nijak vzdorovat. A to ať už kvůli různým hrozbám, násilí, nátlaku nebo podvodu. Toto vymezení tedy zahrnuje nucenou práci, dluhové otroctví, nucené sňatky a obchodování s lidmi, vysvětluje stanice CNN. A dodává, že délka období, kdy docházelo k některé z forem otroctví, se pohybuje mezi několika dny nucených prací, až po dlouholeté sexuální vykořisťování.

Autoři výzkumu odhadují, že více než čtyři miliony lidí jsou obětí nucené práce uložené státními orgány. Patří mezi ně také ti, kteří se na základě úředního rozhodnutí nedobrovolně účastní zemědělských nebo stavebních prací za účelem podpory hospodářského rozvoje.

Mezi tyto nedobrovolné dělníky spadají také mladí vojáci, kteří jsou nucení vykonávat nevojenskou práci, a vězňové, kteří musí pracovat proti své vůli v soukromých věznicích.